Aneks do proponowanych przez związki zawodowe podwyżek

Zmiany w załącznikach nr 1 i 2 oraz stanowiska pominięte: załącznik nr 4