ZNP Prac.SUM i "Solidarność" SUM

podtrzymujemy nasze stanowisko dot.regulacji płac