Zwracamy się o podanie skutków finansowych podwyżek

2011-04-21: O rozliczenie finansowe podwyżek płac w 2010 roku. Brak odpowiedzi.