Nowelizacja Regulaminu ZFŚS - ustalenia z 7.03.2011 roku