Wspólny związkowy projekt Regulaminu Premiowania

2011-05-15: Dodano Projekty załączników do Regulaminu Premiowania

2011-07-25: Dodano odpowiedź Rektor

2011-07-25: Odpowiedź na pismo Pani Rektor z 13 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu premiowania.

2011-08-22: Korespondencji ciąg dalszy

W najbliższym czasie zostaną opracowane i przedstawione załączniki do w/w projektu Regulaminu:

zał. nr 1 Wniosek dot. obniżenia lub pozbawienia premii;

zał. nr 2 Wniosek dot. przyznania premii zadaniowej;

zał. nr 3 Wniosek dot. przyznania premii specjalnej.