Wnioskowaliśmy o możliwość poręczania pożyczki 3 pożyczkobiorcom