Odpowiedź na prośbę o upublicznienie projektu statutu