Apel

2011 Gru 1 Dodano: Jak rektorzy innych uczelni rozwiązali problem emerytury z pobieraniem uposażenia

16 lis 2011

NSZZ Solidarność Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego

Witam,
Wydaje się, że od strony formalno-prawnej sprawa jest nie do ruszenia. Ustawodawca po to wprowadził taką normę prawną, aby właśnie umożliwić rozstawanie się przez pracodawców z osobami, które uzyskały świadczenia emerytalne. Oczywiście, uczciwy pracodawca powinien wprost powiedzieć zainteresowanym, że nie będzie kontynuował z nimi współpracy i jeśli odejdą na emeryturę, to zatrudnienia nie wznowią. Jeśli zrobił inaczej, to pozostaje tylko potępienie go i objęcie infamią. Nie widać tu odpowiednich instrumentów prawnych do dochodzenia roszczeń. Nie ma tu nawet przyrzeczenia publicznego, bo nie obiecywał niczego publicznie, a co najwyżej w kuluarach. Przykre to, ale prawdziwe.

Pozdrawiam
Paweł Sobotko

16 lis 2011

NSZZ Solidarność SGGW, Warszawa

Na SGGW nie ma takiego przypadku. Przynajmniej nic o takim nie słyszałam (gdyby był to jestem przekonana, że słyszałabym). Ale wszyscy pracownicy, którzy chcieli emeryturę i etat najpierw upewniali się u dziekanów, że będą mieć ponowne zatrudnienie.

Wśród takich osób byłam i ja.
Maria Wesołowska

16 lis 2011

NSZZ Solidarność SGH, Warszawa

Na SGH rektor złożył przyrzeczenie publiczne. Na  posiedzeniu Senatu. Nie mamy  problemów.

Pozdrawiam
S.R. Domański

18 lis 2011

NSZZ Solidarność Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pracownicy ( nauczyciele i niebedący nauczycielami), którzy wystąpili z wnioskiem do Rektora o rozwiązanie stosunku pracy z powodu pobierania emerytury lub chcący przejść na emeryturę zostali nadal zatrudnieni. Wśród tych osób są nauczyciele akademiccy: profesorowie, pracownicy dydaktyczni oraz paru nienauczycieli. Profesorowie zostali zatrudnieni do czasu ukończenia 70- roku życia. Pozostali do czasu ukończenia 65 roku życia ( kobiety).

Nie wiadomo mi nic aby ktoś kto złożył wniosek o rozwiązanie i ponowne zatrudnienie otrzymał negatywną decyzję. Wszystkie te osoby otrzymały też należną odprawę emerytalną. Natomiast zmam też osoby st. wykładowca, które pobierały emeryturę i nie wystąpiły o rozwiązanie i ponowne zatrudnienie ( wolały zawiesić) i nadal pracują bo nie były pewne czy zostaną zatrudnione z powodu np. niedoborów dydaktycznych.

Z mojej wiedzy jaką posiadam w mojej uczelni Rektor ten problem rozwiązał najkorzystniej kierując się przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wiem, że w Politechnice Poznańskiej jest inaczej mniej korzystnie. Zatrudnienie ma miejsce ale na okres roku lub krótszy.

Pozdrawiam
Krystyna Andrzejewska

29 lis 2011

NSZZ Solidarność Akademii Medycznej w Wrocławiu

W naszej akademii zostały przyjęte następujące zasady:

  1. samodzielni pracownicy ( profesorowie i dr hab.) składają wniosek z akceptacją bezpośredniego przełożonego, uzyskują zgodę rady wydziału i senatu i dopiero otrzymują akceptację rektora,
  2. pozostali nauczyciele akademiccy muszą uzyskać pozytywną opinię przełożonego uzależnioną też potrzebami kadrowymi i wyrazić zgodę na 3-miesięczny urlop bezpłatny, po tym okresie mają gwarancję ponownego zatrudnienia,
  3. pozostali pracownicy muszą uzyskać pozytywną opinię przełożonego i wyrazić zgodę na 3-miesięczny urlop bezpłatny, po tym okresie zatrudniani są w wymiarze 7/8 etatu i mają podpisaną umowę na czas do osiągnięcia wieku emerytalnego,
  4. pracownicy w wieku emerytalnym ponownie zatrudniani są w wyjątkowych sytuacjach i otrzymują umowę na okres nie dłuższy od 1 roku.

Pozdrawiam

Komentarz Aleksandry Kochańskiej-Dziurowicz: Ponieważ liczba osób uprawnionych do ponownego zatrudnienia była duża a uczelnia każdej osobie musiała wypłacić 3-miesięczną odprawę emerytalna to aby "nie zbankrutować" zaproponowała grupom wymienionych w pkt.2 i 3 3-miesięczny okres bezpłatny.

30 lis 2011

NSZZ Solidarność Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W naszej uczelni przy przejściu na emeryturę i chęci podjęcia dalszej pracy pracownik:

  1. prosi o rozwiązanie umowy o pracę,
  2. składa wniosek o zatrudnienie na wcześniej pełnionym stanowisku(bez konkursu),
  3. zatrudnienie(warunki) proponuje kierownik danej placówki

Nie ma zapisu o obowiązującym dniu bez podjęcia pracy.

Jacek Danowski