Obchody 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W naszym Regionie przez okres tygodnia organizowano spotkania, wiece, msze święte, koncerty i wiele innych uroczystości mających na celu upamiętnienie 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, szczególnie podkreślając krwawe rozprawienie się z górnikami podczas pacyfikacji kopalni Wujek.

W program ten wpisała się również uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy upamiętniającej rolę lekarzy i personelu medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Ligocie w niesieniu pomocy rannym górnikom podczas ataku ZOMO na kopalnię Wujek.

Uroczystość ta odbyła się w CSK Ligota 16 grudnia i uświetnili ją swoją obecnością: prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich, Andrzej Rozpłochowski – legendarny przywódca Solidarności w Hucie Katowice, ksiądz Prałat dr Stanisław Puchała – kapelan Solidarności, władze SUM i przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego. Odsłonięcia tablicy dokonał człowiek prawy, obrońca wartości i godności ludzkiej, bezpośrednio związany z ciemiężonymi w czasie systemu komunistycznego, Prof. dr hab. n. med. Dr Honoris Causa Zygmunt Górka, a także syn dr Jerzego Kurkowskiego, również Jerzy. Nad całością czuwał prof. Grzegorz Opala, inicjator przedsięwzięcia.

W uroczystości tej nasza Solidarność uczestniczyła w poczcie sztandarowym.

II część uroczystości poświęcona była Sesji historycznej ,,Drogi do Wolności”. Wstrząsające zdjęcia i nagrania, obrazujące krwawy, brutalny i bezduszny czas rozprawiania się z górnikami, z opozycją, na zawsze zapadną w naszej pamięci. Nie zapomnimy też udziału i bohaterskiej postawy naszych profesorów; Marka Rudnickiego, Tadeusza Pragłowskiego, Władysława Nasiłowskiego.

O godz. 16.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego uczestniczyliśmy we mszy św. w intencji Ojczyzny i poległych górników z Wujka, a następnie uroczystym orszakiem wśród setek sztandarów solidarnościowych przemaszerowaliśmy ulicami pod Pomnik – Krzyż, na Plac Solidarności przy kop. Wujek. Przewodniczący KK NSZZ ,, Solidarność” Piotr Duda, piękną mową powitalną przypomniał o ważności Krzyża dla Polaków, tego krzyża, dla którego poświęcili życie między innymi górnicy z kopalni Wujek.

Nasz sztandar powiewał nad głowami zebranych.