Korespondencja w sprawie aneksu do Regulaminu ZFŚS