Ważne!

W odpowiedzi na moje pismo z dnia 28.04.12 do Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej, na zadane pytanie o wykładnie prawną co do treści komunikatu UKW dotyczącej uczestnictwa w głosowaniach, otrzymałam 28.05.12 następujące wyjaśnienie

Patrz załącznik