Wzrosną płace na uczelniach

Płace na uczelniach wzrosną w przyszłym roku nawet o 9%. Rząd przyjął projekt budżetu, w którym na podwyżkę wynagrodzeń zapisano ponad 907 mln zł.

Razem z dotacją projakościową szkolnictwo wyższe otrzyma w przyszłym roku ponad 1,1 mld zł więcej.

W przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na fundusz wynagrodzeń dla pracowników wszystkich uczelni publicznych przewidziano o 907 mln złotych więcej niż w tym roku. Dzięki temu pensje wzrosną średnio o 9,14%. O wysokości podwyżki dla pracownika konkretnej uczelni zadecyduje jej rektor. Dotyczy to zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracyjnych.

- Uczelnie są autonomiczne i prowadzą własną politykę personalną. Rząd zwiększa fundusze na wynagrodzenia, ale to każda uczelnia zdecyduje jakie są jej potrzeby i czy chce je inwestować np. w młodą kadrę czy w najlepszych wykładowców - wyjaśnia prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego

W budżecie na przyszły rok przewidziano także 235 mln zł na dotację projakościową. Pieniądze z dotacji trafią do najlepszych uczelni, w tym m.in. tych, które mają najlepsze programy studiów oraz Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW)

Ogółem w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 nakłady na szkolnictwo wyższe wynoszą 12.188.553 tysięcy złotych.

Oryginalny artykuł
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/wzrosna-place-na-uczelniach/