Do MNiSW - O wyjaśnienie wątpliwości dot. zapisów w Statucie Uczelni