Rozporządzenie Ministra NiSW z dnia 5.10.2011 roku