14 września w Warszawie

Nie mogło nas zabraknąć w Warszawie na ogólnopolskiej manifestacji związków zawodowych. Sprzeciw wobec antypracowniczych i antydemokratycznych działań rządu Donalda Tuska był naszym obowiązkiem. Było nas ok.200 tys. osób!!!

W swoich działaniach mamy wsparcie narodu polskiego, który ma już dość indolencji władz, nieudolności rządu Tuska. Biorąc udział w manifestacji wyraźnie odczuliśmy wsparcie warszawiaków, czuliśmy ich przyjazne nastawienie, życzliwość i wyrozumiałość dla utrudnień. W narodzie obudziła się solidarność i nadzieja na lepsze jutro. Będziemy walczyć o nasze prawa, nie ugniemy się przed fałszywymi oskarżeniami mętnych mediów, które za wszelka cenę chcą i będą się starały zminimalizować, zohydzić i zbagatelizować nasz bunt, naszą determinację do działania na rzecz praw pracowniczych i obrony godności człowieka.

Z-ca Przewodniczącego NSZZ "S" SUM w Katowicach - Danuta Jarosz