Stanowisko KRASP - o wskaznikach kosztochlonnosci; o dodatkowym zatrudnieniu