Dot. premii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wariant 3 zakłada włączenie 10% premii do podstawy wynagrodzenia.