Rozporządzenie o wynagrodzeniach na 2014

Zwracamy szczególną uwagę na paragraf 22. punkt 1. o poniższej treści:

§ 22. 1. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim może być przyznana premia.