Wyniki wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów

.

Okręg Data Tryb L.mandatów L.uprawnionych Obec./ wydanych
kart
Delegaci Liczba
głosów

.

I 25 II urna krocząca 3 14 10 Bijak Aleksandra
Majerska Barbara
Pluta Krystian
10
10
10

.

II 25 II urna krocząca 3 13 10 Gojna-Ucińska D
Skrzypek Leszek
Szmielew Małgorzata
10
10
10

.

III 25 II urna krocząca 2 9 7 Kochańska-Dziurowicz Al.
Sporyszkiewicz A
7
7

.

IV 26 II zebranie wyborcze 2 8 6 Jarosz Danuta
Senderski Zygmunt
6
6

.

V 26 II zebranie wyborcze 2 8 6 Łysiak Grażyna
Sypek Janina
6
6

.

VI 27 II zebranie wyborcze 4 18 10 Brewor Dorota
Kłapcia Małgorzata
Sałaga Janusz
Stawiarska Elżbieta
10
10
10
10

.

VII 21 II zebranie wyborcze 3 13 9 Aptekorz Małgorzata
Hudziak Mirosława
Zieliński Grzegorz
9
9
9

.

VIII 21 II zebranie wyborcze 3 11 6 Braczkowska Bogumiła
Chamczyk Janina
Pawlicka Barbara
6
6
6

.

IX 21 II zebranie wyborcze 3 11 6 Bartoszewicz Janina
Pełka Renata
Stojko Katarzyna - mandat unieważniono (krótki staż związkowy)
6
6
6
 
 

.

X 21 II zebranie wyborcze 3 11 6 Matuszna Teresa
Rejowicz Mariola
Zych-Twardowska Elżbieta
6
6
6

.

XI 21 II zebranie wyborcze 3 11 8 Białek Teresa
Pietrzyk Maria
Suchanek Weronika
8
8
7

.

XII 21 II zebranie wyborcze 3 12 9 Aptekorz Krzysztof
Sarat Joanna
Szafrańska Elżbieta
9
8
9

.

XIII 27 II urna krocząca 3 13 10 Hojeńska Danuta
Maczuch-Kwas M
Sydor Eliza
10
10
10

.

XIV 27 II urna krocząca 2 10 9 Bojko Paweł
Mika Wiesława
9
9

.

XV 24 II urna krocząca 2 10 7 Eszyk Joanna
Kasprzak Mirosława
4
7

.

XVI 27 II urna krocząca 2 9 5 Dziubanek Grzegorz
Jasiński Marek
5
5

.

XVII 25 II urna krocząca 3 15 8 Bursa Janusz
Rusin Joanna
Szyguła-Jurkiewicz Bożena
8
8
8

.

XVIII 25 II urna krocząca 3 11 6 Krzciuk Aleksandra
Nazorek Stanisław
Zielińska Maria
6
6
6