Wyniki wyborów

Dnia 13 marca 2014 roku Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" SUM w Katowicach, dokonało wyboru władz statutowych naszej Organizacji na kadencję 2014 – 2018:

Przewodnicząca Komisji Zakładowej:

Danuta Jarosz

Komisja Zakładowa:

 • Małgorzata Aptekorz
 • Aleksandra Bijak
 • Janusz Bursa
 • Grzegorz Dziubanek
 • Teresa Matuszna
 • Stanisław Nazorek
 • Mariola Rejowicz
 • Joanna Sarat
 • Janina Sypek
 • Elżbieta Szafrańska
 • Grzegorz Zieliński
 • Elżbieta Zych-Twardowska

Komisja Rewizyjna:

 • Maria Pietrzyk
 • Janusz Sałaga
 • Zygmunt Senderski

Delegaci na Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Nauki:

 • Aleksandra Bijak
 • Grzegorz Dziubanek
 • Danuta Jarosz
 • Grzegorz Zieliński
 • Elżbieta Zych-Twardowska

Elektorzy na Walne Zebranie Delegatów Regionu:

 • Danuta Jarosz
 • Teresa Matuszna
 • Joanna Sarat
 • Elżbieta Szafrańska