Załącznik nr 2 do protokołu ZFŚS z tabelami dopłat w 2014 roku