Zaproszenie na piknik

Zawiadamiamy członków NSZZ "S", że w dniu 14 czerwca 2014 roku /sobota/, organizujemy piknik w Ustroniu. Piknik połączony będzie z wędrówką po górach.

Wyjazdy autokarów:

Z Katowic ul. Poniatowskiego 15 - godz. 7.00
Z Zabrza ul. Dubiela przy Kościele Św. Kamila - godz. 7.30
Z Sosnowca ul. Jagiellońska 4 - godz. 7.30
Planowany wyjazd z Ustronia - godz. 18.1

Odpłatność

1. Członkowie ,,S” - bezpłatnie
2. Jedno dziecko - bezpłatnie
3. Pozostałe dzieci - 30 zł/os.
4. Osoby towarzyszące - 60 zł/os.

Zapisy przyjmują:

Sosnowiec - Danuta Jarosz, Janina Sypek - tel/fax 32/364 13 08; 364 13 10 kom. 668 337 635; 691 193 738
Katowice - Elżbieta Szafrańska - tel. 32/208 88 04; kom. 505 791 667
Zabrze - Stanisław Nazorek - tel.kom. 697 101 371

Termin zgłoszeń mija z dniem 15 maja 2014 r.

Wpłaty

Wpłat / poz.3 i poz.4 / dokonujemy na konto naszej organizacji: 89 1240 2988 1111 0010 0719 7511 – ZOZ NSZZ "S" SUM w Katowicach lub w biurze Solidarności w Sosnowcu ul. Ostrogórska 30

Przy zgłaszaniu należy podać adres zamieszkania i nr pesel – niezbędne przy ubezpieczeniu

ZAPRASZAMY!

W imieniu KZ NSZZ ,,S” SUM w K-cach
Przewodnicząca - Danuta Jarosz