Dot. podwyżek

Sosnowiec, 27 maja 2014 roku

Komisja Zakładowa NSZZ "S" SUM w Katowicach, informuje pracowników SUM, że na dzień dzisiejszy, uczelnie medyczne nie otrzymały jeszcze z budżetu, celowych dotacji dydaktycznych uwzględniających kwoty podwyżek.

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, Pan Stanisław Stelmach, w dniu dzisiejszym, poinformował przedstawiciela Rady ds. uczelni medycznych w KSN NSZZ "S", że w najbliższych dniach każda uczelnia otrzyma pismo informujące o przyznanej dotacji, uwzględniającej kwoty podwyżek.

W roku ubiegłym Ministerstwo Zdrowia poinformowało naszą Uczelnie o podwyżkach, pismem z dnia 20 maja 2013 roku, co świadczy o opóźnionych działaniach w tym zakresie, na szczeblu władzy krajowej.

Prosimy pracowników SUM o wykazanie cierpliwości. Zapewniamy, że propozycje podwyżek, tak jak w roku ubiegłym, będą konsultowane z przedstawicielami związków zawodowych, działających w SUM.

W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ "S" SUM w Katowicach
Danuta Jarosz – przewodnicząca KZ