Wyeksponowanie historycznego Sztandaru Solidarności w budynku Rektoratu

Image

24 czerwca 2014 roku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się uroczystość związana z wyeksponowaniem historycznego Sztandaru Solidarności w budynku Rektoratu.

Uroczystość ta zorganizowana była przez Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" SUM, a w jej imieniu poprowadzona przez przewodniczącą Danutę Jarosz we współpracy z Honorowym Przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" SUM prof. dr hab. n. med. Grzegorzem Opalą.

Swoją obecnością zaszczycili nas: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. - Przemysław Jałowiecki, Kanclerz SUM - mgr Bernadeta Kuraszewska, Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. - Jan Duława, Dr Honoris Causa SUM - prof. Władysław Nasiłowski, Prezes Izby Lekarskiej - Jacek Kozakiewicz, mgr Jerzy Hermanson / Przechowywał Sztandar w okresie stanie wojennego /, weterani Solidarności SUM: dr Anna Wieja, dr Stanisław Nowak, dr Iwona Świętochowska i dr Tadeusz Sadowski.

Byli także obecni Przewodniczący NSZZ "Solidarność": Kazimierz Siciński – Regionalna Sekcja Nauki, Krzysztof Pszczółka - Uniwersytet Śląski, Iwona Bias – Akademia Muzyczna oraz członkowie Solidarności SUM, Profesorowie: Krzysztof Gołba, Marek Jasiński, Przemysława Jarosz-Chobot, oraz Mirosław Markiewicz i członkowie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SUM.

Podczas uroczystości, omówione zostało historyczne znaczenie Sztandaru, Jego dumne manifestowanie naszej tożsamości chrześcijańskiej, budowanie poczucia przynależności i więzi pomiędzy członkami naszej Organizacji Związkowej. Podkreślono wagę godnego umieszczenia Sztandaru Solidarności jako symbolu niepowtarzalnego i wyjątkowego oraz dobrą wolę JM Rektora, który przyczynił się do realizacji tego przedsięwzięcia.

Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.

Spisała: Danuta Jarosz – przewodnicząca KZ NSZZ "S" SUM w Katowicach