Podwyżki wynagrodzeń pracowników SUM w 2014 r.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pismem Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2014 roku otrzymał środki w wysokości 13 550 249 zł / porównywalne do roku ubiegłego/ przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2014 rok dla pracowników naszej Uczelni, informację tę nasza uczelnia otrzymała dnia 6 czerwca 2014 roku.

W okresie dwóch tygodni służby ekonomiczne Uczelni opracowały pełną dokumentację niezbędną do dokonania podziału środków na podwyżki wynagrodzeń przyznane decyzją Ministra Zdrowia. 25 czerwca 2014 roku Senat SUM podjął uchwałę zatwierdzającą plan rzeczowo- finansowy SUM, w której zostały ujęte środki na podwyżki wynagrodzeń.

27 czerwca 2014 roku związki zawodowe działające w naszej uczelni otrzymały pismo od JM Rektora, w którym pracodawca zawarł informacje dotyczące:

wysokości otrzymanych środków na podwyżki,
propozycje ich podziału,
tabele zawierające poszczególne grupy pracownicze i stanowiska,

Pismo uwzględniało podział środków na wynagrodzenia osobowe i odliczenia na składki ZUS.

Związki zawodowe w ciągu jednego tygodnia, po odbyciu wewnętrznych spotkań i spotkania wspólnego, ustaliły wspólne stanowisko związkowe w sprawie podwyżek i uzgodniły spotkanie z władzami uczelni na dzień 8 lipca 2014r.

Porozumienie płacowe zostało uzgodnione w dniu 8 lipca 2014 roku, a opracowany na tej podstawie dokument został podpisany przez strony 11 lipca 2014 roku.

Wypłata podwyżek wraz z pochodnymi / premia, wysługa lat /z wyrównaniem od 1 stycznia 2014 roku, odbędzie się 31 sierpnia 2014 roku, dla pracowników niebędących nauczycielami i 1 września 2014 roku dla nauczycieli / w tym samym czasie co w roku ubiegłym /. Dział Kadr przygotowuje porozumienia zmieniające do umowy o pracę, które muszą otrzymać wszyscy pracownicy SUM.

Wyrównaniem będą również objęci pracownicy, którzy po 1 stycznia 2014 roku odeszli na emerytury.

III etap podwyżek nastąpi w roku 2015.

14 lipca 2014 rok – spisała Danuta Jarosz – przewodnicząca KZ NSZZ "S"