Z obrad Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu – 22 lipca 2014 roku