Pomoc dla poszkodowanych wybuchem gazu w Katowicach.