Postulaty Przewodniczących 3 Central Związkowych do ich upublicznienia i kolportażu