Aktualne tabele dopłat z ZFŚS na rok 2015

Niewielka zmiana w dopłatach do wypoczynku pracownika, emeryta i rencisty, ustalona została przez związki zawodowe, a powodem tego było podjęcie decyzji o zwiększeniu środków na działalność kulturalno – oświatową.

KZ przeprasza za zbyt wczesne umieszczenie informacji, zaznaczając, że nie zmieniła się zasada podziału środków z ZFŚS, ustalona ze związkami zawodowymi na spotkaniu w dniu 5 marca 2015 r.