Kolonie 2015

Informujemy, że Zarząd Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko – Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy podjął decyzję o organizacji bezpłatnych kolonii dla dzieci z rodzin najuboższych.

Z bezpłatnych kolonii skorzystać mogą wyłącznie dzieci z województwa śląskiego, które są uczniami szkół podstawowych i na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny. Fundacja zapewnia zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opiekę pedagogiczną i medyczną, transport(autokar), ubezpieczenie oraz bogaty program kulturalno – oświatowy.

Tak np. dla dzieci członków zamieszkujących teren objęty działalnością Biura Terenowego NSZZ "Solidarność" w Sosnowcu przyznano 8 miejsc, bezpłatnych kolonii tj. 4 miejsca Zwardoń 05-18.08.2015 i 4 miejsca do Ustronia 11-24.07.2015.

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie wniosku o przyznanie bezpłatnych kolonii wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi sytuację materialną rodziny do Biura Terenowego NSZZ "Solidarność" w Sosnowcu ul. Dęblińska 7.

Ilość miejsc ograniczona - pod uwagę będzie brana data zgłoszenia.