Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników SUM w 2015 r.

Zakończył się III etap podwyżek dla pracowników zatrudnionych w publicznych uczelniach wyższych, wprowadzony na lata 2013-2015.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w piśmie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2015 roku otrzymał informację o przekazaniu kwoty 14 737 619 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracownikom naszej Uczelni.

Związki zawodowe na spotkaniu z Pracodawcą w dniu 29 czerwca 2015 rok uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie podziału środków na podwyższenie wynagrodzeń pracownikom SUM.
Protokół ze spotkania podpisany został dnia 2 lipca 2015 roku.

Podwyżką objęci będą pracownicy SUM według stanu zatrudnienia na dzień 1 czerwca 2015 roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 r. Wyrównanie będzie także dotyczyło wszystkich pracowników, którzy przeszli na emeryturę.

Wypłata podwyżek wraz z pochodnymi / premia, wysługa lat /z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 roku odbędzie się:

  • 31 sierpnia 2015 roku dla pracowników niebędących nauczycielami,
  • 1 września 2015 roku dla nauczycieli.

Dział Kadr przygotowuje porozumienia zmieniające do umowy o pracę, które dostarczone będą wszystkim pracownikom SUM.

3 lipca 2015 rok – spisała Danuta Jarosz – przewodnicząca KZ NSZZ "S"

Podział dotacji na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników SUM w roku 2015:

Nauczyciele

Profesor zwyczajny

390,00

Profesor nadzwyczajny

375,00

Profesor SUM

370,00

Adiunkt habilitowany

365,00

Adiunkt

360,00

Starszy wykładowca ze stopniem dr

355,00

Starszy wykładowca

280,00

Asystent ze stopniem dr

275,00

Asystent

256,00

Wykładowca ze stopniem dr

262,00

Wykładowca bez stopnia dr

215,00

Lektor

250,00

Instruktor

215,00

Nienauczyciele

Administracja

290,00

Pracownicy naukowo-techniczni

290,00

Biblioteka

290,00

Robotnicy

219,00

Obsługa

166,00

DS-y Administracja

290,00

DS-y Obsługa

166,00