Szatniarze SUM ponownie przyjęci do pracy

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" SUM zaniepokojona rozwiązywaniem umów o pracę szatniarzom SUM, spotkała się z JM Rektorem prof. dr hab. n. med. Przemysławem Jałowieckim w dniu 20 sierpnia 2015 roku, przedstawiając swoją dezaprobatę na takie działania.

JM Rektor sprawę przyjął ze zrozumieniem i zapewnił nas o pozytywnym rozwiązaniu problemu dla dobra pracownika z uwzględnieniem możliwości finansowych Uczelni.

W konsekwencji pracownicy, którym umowę wypowiedziano / dot. umów na czas określony/ będą zatrudniani ponownie od 1 października do 30 czerwca z gwarancją ponownego, zatrudniania na okres 9 miesięcy, czyli okres, w którym szatnie w Uczelni są czynne.

Pracownicy, którzy są zatrudnieni na tych stanowiskach na czas nieokreślony mają rozszerzony zakres obowiązków w m-cach wakacyjnych.

W załączniku nasze pismo i odpowiedź JM Rektora w sprawie.
Danuta Jarosz – Przewodnicząca KZ