Notatka

Notatka ze spotkania przedstawicieli NSZZ Solidarności Uczelni Medycznych z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia Adamem Fronczakiem w dniu 16 kwietnia 2009.