Interwencja związkowa w sprawie decyzji administracyjnych sprzecznych z Zarządzeniem Rektora SUM

Temat:

Decyzje administracyjne SUM

Data:

Fri, 3 Apr 2020 15:28:17 +0200

Nadawca:

Danuta Jarosz <djarosz@sum.edu.pl>

Adresat:

Rektor SUM <rektor@sum.edu.pl>

Szanowny Panie Rektorze,

w imieniu KZ NSZZ Solidarność SUM uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do polecenia służbowego wydanego telefonicznie, przez Panią Dyr. ds Administracyjno-Gospodarczych mgr Katarzynę Gallert- Krawczyk w dniu 1 kwietnia 2020 rok.

Pani Dyrektor nakazała przywrócić normalny tryb pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionymi w wydziałowych jednostkach administracyjnych i w Domach Studenckich SUM, co stoi w sprzeczności z Zarządzeniem Nr 55/2020 z dnia 31 03.2020 r. Rektora Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W par. 7 pkt 1. w/w Zarządzenia czytamy: "Ogranicza się funkcjonowanie uczelni przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni ( załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia)" . W załączniku nr 2 określono zasady funkcjonowania poszczególnych jednostek z uwzględnieniem ograniczenia obowiązku świadczenia pracy.

Należy dodać, że pracownicy dojeżdżają do pracy i z pracy środkami komunikacji miejskiej, że przebywają przez 8 godzin w budynkach, które nie są zabezpieczone w środki odkażające, w związku z tym odkażanie powierzchni w tym klamek/gałek, biurek itp. nie jest możliwe.Środki odkażające ręce są bardzo ograniczone.

Szanowny Panie Rektorze, w uczelni zawieszono prowadzenie zajęć dydaktycznych do odwołania, studenci mieszkający w Domach studenckich w przeważającej większości wyjechali do swoich domów. W takiej sytuacji ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni zgodnie z założeniem w/w Zarządzenia jest zasadne, zatem podejmowanie decyzji administracyjnych sprzecznych z Zarządzeniem Rektora jest niezrozumiałe.

Wiemy, że decyzją władz państwowych wprowadzane są dalsze ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, a szczyt zachorowań w wyniku pandemii jest przed nami. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że sytuacja jest trudna, wiele niewiadomych przed nami, ale teraz najważniejsze jest zdrowie i życie ludzkie. Wszyscy też jesteśmy przekonani, że praca jest ważna bo zapewnia byt każdego człowieka, ale każdy chciałby być w pracy bezpieczny.

Z wyrazami szacunku i poważania - w imieniu KZ NSZZ Solidarność - Danuta Jarosz - przew. KZ