Komunikat nr 2 Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej SIP

Komisja Wyborczo-Skrutacyjna przedstawia kandydatów na Społecznych Inspektorów Pracy, którzy zgodnie z wymogami Regulaminu Wyborów SIP zostali zgłoszeni i wyrazili zgodę na swój udział w wyborach SIP w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Są to w kolejności alfabetycznej:

1.   Hałasa Alina  Oddz. Biblioteki Gł. w Zabrzu - OZ NSZZ "S" SUM
2.   Jarosz Danuta  Dom Studenta w Sosnowcu - OZ NSZZ "S" SUM
3.   Krzciuk Aleksandra  WNM w Zabrzu, Dział Administracyjno-Gospodarczy - OZ NSZZ "S" SUM
4.   Kulik Aleksandra  WNoZ w Bytomiu, Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy - OZ NSZZ "S" SUM
5.   Siwiec-Markiewicz Katarzyna  WNM w Katowicach, Dziekanat - OZ NSZZ "S" SUM
6.   Wawrzyniak Barbara  WNF w Sosnowcu, Katedra i Zakład Patologii - ZNP Prac. SUM i Szpitali Klin.
7.   Zalewska-Ziob Marzena  WNM w Zabrzu, Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej - ZNP Prac. SUM i Szpitali Klin.

Kandydatury wszystkich wymienionych spełniają warunki przystąpienia do wyborów na Społecznych Inspektorów Pracy określone w Regulaminie SIP i są zgodne ustawą z 24.06.1983 r. o SIP.

Wybory na SIP z wykorzystaniem elektronicznego, zdalnego systemu do głosowania przeprowadzone będą w dniu 25 listopada 2020 r. - szczegółowe informacje ułatwiające głosowanie w systemie zdalnym będą przedstawione w następnych komunikatach.

W imieniu Komisji
Janina Sypek - Przewodnicząca