Prof. dr hab. n. med. Marek Rudnicki Doktorem Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

25 maja 2022 roku, w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Profesorowi Markowi Rudnickiemu – absolwentowi naszej Alma Mater. Prof. Marek Rudnicki, wybitna postać, Człowiek ,,Solidarności”, jej założyciel w Śląskiej Akademii Medycznej. Odważny, niezłomny, szlachetny, prawdziwy patriota polski.

Profesor Marek Rudnicki, jako lekarz CSK w Katowicach-Ligocie z ogromnym poświęceniem i odwagą, ratował rannych górników z kopalni Wujek, podczas jej pacyfikacji w grudniu 1981. Nie zważając na własne bezpieczeństwo, jako działacz podziemnej opozycji walczył o Niepodległość Rzeczypospolitej. Umiłowanie własnej Ojczyzny, dbałość o Jej dobry wizerunek, obrona wartości opartych na idei Solidarności jest dla Profesora Rudnickiego podstawą działania jakie z odwagą, pokorą i niezłomnością podejmuje na rzecz drugiego człowieka. W roku 1987 Profesor wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Tam staje się liderem Patriotycznej Polonii i działa na rzecz swoich rodaków. Jako wykładowca na prestiżowych amerykańskich uniwersytetach staje się niekwestionowanym autorytetem moralnym i naukowym. Jego kariera naukowa przynosi mu liczne, najwyższe nagrody. Wybitny lekarz-chirurg, nauczyciel i mentor wielu pokoleń lekarzy. Profesor nie zapomina jednak o swojej Ojczyźnie, dbałość o Jej dobry wizerunek jest mottem Jego działania społecznego i naukowego.

JM Rektor SUM w Katowicach prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański podkreślił wyjątkowość prof. Rudnickiego jako, znakomitego Dydaktyka, Naukowca, Organizatora, Działacza Społecznego, Człowieka wielu pasji, zawsze służącemu Drugiemu Człowiekowi i Ojczyźnie.

Należy dodać, że uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Markowi Rudnickiemu, zaszczycili swoją obecnością: były Marszałek Senatu, senator Stanisław Karczewski, który odczytał list gratulacyjny od premiera RP Mateusza Morawieckiego, sekretarz stanu ds. kontaktów z Polonią i Organizacjami Polonijnymi Jan Dziedziczak, znakomici uczeni, działacze społeczni z Polski i działacze polonijni z USA, ambasador Rwandy prof. Anastase Shyaka, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Wśród obecnych były żona i córka Pana Profesora, a także przyjaciele laureata: prof. Grzegorz Opala, prof. Władysław Pierzchała (profesorowie honorowi SUM) i prof. Stanisław Woś. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Śląsk.

Pan Profesor jest dla nas wzorem do naśladowania, jesteśmy z Niego dumni, cieszymy się z uznania Jego nieprzeciętnych zasług wyrażonych nadaniem tytułu Doctora Honoris Causa naszej Alma Mater. Serdecznie gratulujemy!