Uroczystości pogrzebowe śp. prof. Władysława Nasiłowskiego

12 sierpnia 2022 roku w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbył się pogrzeb śp. prof. Władysława Nasiłowskiego.

We mszy św. uczestniczyła rodzina, przyjaciele, społeczność akademicka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, władze wojewódzkie i przedstawiciele środowisk prawnych i medycznych.

Mszy św. przewodniczył bp. Marek Szkudło, który pożegnał zmarłego słowami abp. Wiktora Skworca: „wyrażamy szczerą wdzięczność za zasługi Pana Profesora wobec pamiętnych wydarzeń w Kopalni Wujek, za owocną współpracę z Kościołem w sprawach związanych z procesami beatyfikacyjnymi, a przede wszystkim za etyczną postawę i bezkompromisową wierność wartościom nieprzemijającym”.

Ks. dr Stanisław Puchała podkreślił jak bardzo był urzeczony postawą Pana Profesora, którego poczucie sprawiedliwości, wrażliwość społeczna i troska o Człowieka, były wartościami jakie wnosił do środowiska akademickiego, medycznego i prawnego.

Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski, odczytał list Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów: „żegnamy śp. prof. Władysława Nasiłowskiego, wybitnego naukowca, nestora polskiej medycyny sądowej i patomorfologii (…) Jego odejście jest dla Nas niewyobrażalną stratą” – czytał wicewojewoda śląski.

Słowa pożegnania wygłosili także: prof. dr hab. Tomasz Szczepański - Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. Grzegorz Opala- Honorowy Przewodniczący NSZZ "Solidarność", Przewodniczący Stowarzyszenia "Solidarność i Pamięć”; prof. Przemysława Jarosz-Chobot - przedstawiciel studentów z lat kiedy Dziekanem był śp. profesor Nasiłowski; dr n.med. Jacek Miarka - przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego, dr Rafał Sołtysek - wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Na zakończenie odczytano list Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosati.

Podczas uroczystości pogrzebowej wystawiono poczty sztandarowe ( w tym poczet NSZZ "Solidarność” Śląskiej Akademii Medycznej; Naczelnej Izby Lekarskiej; Śląskiej Izby Lekarskiej ) oraz warty honorowe z udziałem władz rektorskich SUM, przedstawicieli NSZZ "Solidarność” SUM, studentów i pracowników SUM.

Pożegnaliśmy wybitnego, nieprzeciętnego Człowieka, który żył pięknie, kochał ludzi, a swoją pracą i niezłomną postawą świadczył o prawdzie i wartościach godnych naśladowania.

Niech Pan przyjmie Go do Królestwa Niebieskiego.