Wybór komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika katedry/zakładu