Opinia prawna wyboru członków komisji konkursowej z pismami przewodnimi do JM Rektor i do Dziekanów ŚUM