Stanowisko Związku w sprawie zmian w statucie SUM

2010-02-22: Komentarz do Odpowiedzi JM Rektor

2010-02-18: Odpowiedź JM Rektor na nasze stanowisko w sprawie zmian w Statucie