Na skutek naszej skargi w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia - uzyskaliśmy odpowiedź...