Ministerstwo Zdrowia uznało słuszność skargi Związku i wystąpiło do Rektora o wniesienie poprawek do Statutu SUM