ZFŚS - aneks do Regulaminu, stawki świadczeń w 2010 roku