Dokument

Honorowy Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala