Sprawy bieżące

23 lut 2024

WSPARCIE PROTESTÓW ROLNICZYCH

Czytaj więcej...

15 lut 2024

Dodatki motywacyjne cd.

czytaj pismo JM Rektora...

czytaj odpowiedź związków zawodowych...

16 sty 2024

Dodatki motywacyjne cd.

czytaj odpowiedź JM Rektora...

czytaj pismo związków zawodowych do JM Rektora...

20 gru 2023

Dodatki motywacyjne cd.

czytaj odpowiedź JM Rektora...

czytaj pismo związków zawodowych do JM Rektora...

20 gru 2023

Życzenia

Życzenia

Na zbliżające się święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości, w ciepłej rodzinnej atmosferze i odpoczynku od codziennych trosk. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. Wszystkim członkom i sympatykom - Komisja Zakładowa "S" SUM w Katowicach.

18 gru 2023

Uroczystości upamiętniające 42. rocznicę wydarzeń grudniowych (16 grudnia 2023 roku)

Hołd pamięci dla górników z Wujka (czytaj: strona internetowa NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego)

Przed rozpoczęciem głównych uroczystości przy kopalni Wujek, w holu Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach Ligocie upamiętniono postawę lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, którzy nieśli pomoc górnikom rannym podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Pod tablicą poświęconą ich pamięci złożono wiązanki kwiatów.

Dokumentacja fotograficzna z uroczystości w CSK Ligota...

Czytaj więcej...

08 gru 2023

Czekamy na wypłatę dodatków motywacyjnych!

czytaj Komunikat Ministra Zdrowia...

czytaj List MZ do JM Rektora...

czytaj Pismo związków zawodowych do JM Rektora...

27 lis 2023

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszej nieodżałowanej Koleżanki Jadwigi Pożyckiej, nazywanej przez nas Jagodą.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele pw. Św. Katarzyny w Tenczynku dnia 28 listopada 2023 r. o godz. 14.00

Śp. Jagoda była członkiem ,,Solidarności” od momentu jej powstania, a na Wydziale Farmaceutycznym włączyła się w prace organizacyjne powstania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, zostając początkowo członkiem Komisji Zakładowej a później sekretarzem. Za swoją działalność związkową, została w stanie wojennym internowana. Była członkiem grupy inicjatywnej , która miała za cel relegalizację NSZZ „Solidarność” na naszym wydziale. W 30 rocznicę powstania Solidarności została odznaczona Złotym Medalem. Zdążyła jeszcze autoryzować opracowanie pt. Historia powstania NSZZ „Solidarność: przy Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu w latach 1981-1989.

Była bardzo skromną i uczynną koleżanką, o wielkim analitycznym umyśle, kochała Ojczyznę i ludzi, odważna, mądra, zawsze chętna do pomocy. Śp. Jagoda była bezkompromisowa i skuteczna w obronie praw pracowniczych, posiadała wielkie zdolności językowe. Była z wykształcenia chemikiem.

Będzie nam Ciebie brakowało, pozostaniesz w naszych sercach na zawsze. Odpoczywaj w pokoju wiecznym, niech Dobry Bóg przyjmie Cię do Królestwa Niebieskiego.

Rodzinie zmarłej Jagody składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność SUM w Katowicach

21 lis 2023

Podwyżki z wyrównaniem od stycznia 2023 r. - uzupełnienie do poziomu 7,8%

czytaj...

07 lis 2023

POROZUMIENIE w sprawie wypłaty jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia

(na paskach mylnie nazwane "dodatek motywacyjny")

czytaj porozumienie...