Sprawy bieżące

11 kwi 2017

Życzenia Świąteczne

Pełnych nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pogody ducha i radości oraz dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie - w imieniu Komisji Zakładowej - życzy Danuta Jarosz

Wesołych Świąt!

09 mar 2017

Zmiany w Statucie SUM c.d.

Czytaj więcej...

14 lut 2017

Zaproszenie na wykład

Czytaj więcej...

09 lut 2017

Zmiany w Statucie SUM – opinia NSZZ "Solidarność" SUM w Katowicach

Czytaj więcej...

03 lut 2017

Narodowy Kongres Nauki, Konferencja, MCK w Katowicach / 26 – 27 stycznia 2017 r./

Organizowany przez MNiSW z udziałem Ministra Jarosława Gowina "Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry"

W Konferencji braliśmy udział z ramienia Solidarności SUM, KSN i RSN "S".
Konferencja podzielona była na wystąpienia programowe i seminaria tematyczne, w których czynnie uczestniczyliśmy.

Z ramienia Solidarności SUM uczestniczyłam między innymi w Sesji na temat "Wyzwania etyczne w związku z karierą naukową". Etos akademicki.

Przedstawiłam dwa stanowiska / w załączeniu/:

  • związkowe
  • stanowisko prof. Grzegorza Opali - Honorowego Przewodniczącego "S" SUM, Honorowego Profesora SUM, Byłego Ministra Zdrowia, Wybitnego Naukowca.

Danuta Jarosz – przew. KZ NSZZ "S" SUM w Katowicach

Relacja z NKN na stronie MNISW

Czytaj więcej...