Sprawy bieżące

29 kwi 2016

Zbiorowe wypowiedzenia zmieniające dla pracowników SUM zatrudnionych na stanowiskach sprzątaczek

29 Kwi 2016: Dodano odpowiedź Rektora

Czytaj więcej...

21 kwi 2016

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 r.

Na spotkaniu związków zawodowych z pracodawcą, w dniu 9 marca 2016 r. uzgodniono preliminarz przychodów i wydatków z ZFŚS i ustalono tabele dopłat dla pracowników, rencistów, emerytów i dzieci.

Odpis na ZFŚS w związku z art. 3 ustawy z dnia 28 grudnia 2015 r. tworzy pracodawca, co oznacza, że w roku 2016 bazą do jego utworzenia są wynagrodzenia w wysokości nie większej niż 6,5 % planowanych przez uczelnię wynagrodzeń osobowych w 2013 r.

Wysokości dopłat do wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów pozostały na poziomie z roku ubiegłego / patrz tabela z roku 2015/.

Podział Funduszu świadczeń Socjalnych:

pożyczki mieszkaniowe

15,29 %

1.473.000,00 zł

wypoczynek pracowników rencistów, emerytów

75,34 %

7.260.550,00 zł

wypoczynek dzieci / kolonie, obozy, zielone szkoły

1,20 %

116.000,00 zł

zapomogi pieniężne

3,30 %

318.000,00 zł

dofinansowanie do wyprawki szkolnej

2,70 %

260.000,00 zł

działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna

2,17 %

209.000,00 zł

Łącznie: 9.636.742,77 zł

Jak wynika z podziału Funduszu, największą jego część stanowi wypoczynek pracowników, emerytów i rencistów / 75,34 %/ i taki podział cieszy się największym zadowoleniem społeczności SUM.
W ramach działalności kulturalno-oświatowej i sportowo –rekreacyjnej organizowane są wycieczki / cieszące się największym powodzeniem wśród pracowników / jak również bilety do teatrów. Niestety ograniczona kwota na tę działalność, nie pozwala na sfinansowanie karnetów rocznych do ośrodków sportowych.
Związki zawodowe dostrzegając potrzebę grupy pracowników zainteresowanych działalnością sportowo-rekreacyjną, opracują i zaproponują podział tych środków w roku 2017, z uwzględnieniem sfinansowania okresowych karnetów sportowych. Taki podział wymusi wprowadzenie ograniczeń i limitów wykorzystywania tych środków, na każdego pracownika.

Na wniosek związków zawodowych wprowadzono zasadę przyjmowania zapisów na imprezy kulturalno-oświatowe, telefonicznie i mailowo.
Pierwszeństwo udziału w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych mają osoby, które nie korzystały z dofinansowania w poprzednim roku kalendarzowym.

Tabela dopłat w załączniku
Danuta Jarosz- przew.KZ NSZZ "Solidarność"

Czytaj więcej...

11 kwi 2016

Informujemy członków NSZZ "S", że w dniu 11 czerwca 2016 roku organizujemy spotkanie integracyjne w Szczyrku, połączone z wędrówką po górach.

Wyjazdy autokarów:

  • z Zabrza ul. Dubiela przy Kościele Św. Kamila - godz. 7.00
  • z Katowic ul. Poniatowskiego 15 - godz. 7.30
  • z Sosnowca ul Jagiellońska 4 - godz. 7.30

Odpłatność:

  • Członkowie NSZZ ,,S” - bezpłatnie
  • Osoby towarzyszące - 60 zł /os.
  • Dzieci do 18 lat - 30 zł /os.

Zapisy przyjmowane będą w biurze Solidarności do 30 kwietnia 2016 roku:
tel./faks 32/364 13 08 ; tel. kom. 691 193 738

Wpłat dokonujemy na konto naszej organizacji: 89 1240 2988 1111 0010 0719 7511 – ZOZ NSZZ "S" SUM w Katowicach lub w biurze Solidarności w Sosnowcu ul. Ostrogórska 30

21 mar 2016

Wielkanoc

Serdeczne życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
radości płynących ze zbawczej mocy Ukrzyżowanego, dużo miłości
i życzliwości na co dzień, serc otwartych na miłosierdzie od Boga i ludzi
oraz miłych spotkań przy wielkanocnym stole,
członkom i sympatykom Solidarności oraz społeczności akademickiej
z głębi serca przesyła
w imieniu KZ NSZZ Solidarność SUM – Danuta Jarosz

07 mar 2016

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" SUM w Katowicach z wielkim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Syna Pani Anny Wojciechowskiej – Wieji, przewodniczącej Solidarności w Centralnym Szpitalu Klinicznym SUM w Katowicach - Ligocie.
Łączymy się w bólu po stracie ukochanego Syna, wyrażamy wyrazy głębokiego współczucia i zapewniamy o naszej modlitwie za duszę zmarłego.
Niech Bóg przyjmie go do Swego Królestwa.

22 lut 2016

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

Zgodnie z wolą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony w tym roku po raz szósty jako święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Jest także formą uczczenia bólu i cierpienia, jakich żołnierze drugiej konspiracji doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 r. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.

Zapraszamy na wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Katowicach / według załączonego zaproszenia/.

Czytaj więcej...

16 lut 2016

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach składa serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego 15 lutego 2016 roku Jerzego Hermansona. Śp. Jerzy Hermanson był czynnym i zaangażowanym działaczem Solidarności, współzałożycielem NSZZ "Solidarność" na terenie Ośrodka Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu – Rokitnicy, członkiem Oddziałowej, a następnie Zakładowej Komisji Rewizyjnej "S" w ŚAM.
Współorganizował wykonanie sztandaru Solidarności Śląskiej Akademii Medycznej, a potem ukrywał go przez okres stanu wojennego do 1989 roku. Śp. Jerzy Hermanson był prawdziwym patriotą, oddanym służbie dla niepodległości Polski, żył 76 lat.
Będziemy się modlić za duszę zmarłego i pamiętać o tym jak wspaniałym był człowiekiem.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 17 lutego 2016 roku o godz. 11.00 w Domu Pogrzebowym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 99.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność SUM w Katowicach