Sprawy bieżące

27 lis 2023

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszej nieodżałowanej Koleżanki Jadwigi Pożyckiej, nazywanej przez nas Jagodą.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele pw. Św. Katarzyny w Tenczynku dnia 28 listopada 2023 r. o godz. 14.00

Śp. Jagoda była członkiem ,,Solidarności” od momentu jej powstania, a na Wydziale Farmaceutycznym włączyła się w prace organizacyjne powstania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, zostając początkowo członkiem Komisji Zakładowej a później sekretarzem. Za swoją działalność związkową, została w stanie wojennym internowana. Była członkiem grupy inicjatywnej , która miała za cel relegalizację NSZZ „Solidarność” na naszym wydziale. W 30 rocznicę powstania Solidarności została odznaczona Złotym Medalem. Zdążyła jeszcze autoryzować opracowanie pt. Historia powstania NSZZ „Solidarność: przy Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu w latach 1981-1989.

Była bardzo skromną i uczynną koleżanką, o wielkim analitycznym umyśle, kochała Ojczyznę i ludzi, odważna, mądra, zawsze chętna do pomocy. Śp. Jagoda była bezkompromisowa i skuteczna w obronie praw pracowniczych, posiadała wielkie zdolności językowe. Była z wykształcenia chemikiem.

Będzie nam Ciebie brakowało, pozostaniesz w naszych sercach na zawsze. Odpoczywaj w pokoju wiecznym, niech Dobry Bóg przyjmie Cię do Królestwa Niebieskiego.

Rodzinie zmarłej Jagody składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność SUM w Katowicach

21 lis 2023

Podwyżki z wyrównaniem od stycznia 2023 r. - uzupełnienie do poziomu 7,8%

czytaj...

07 lis 2023

POROZUMIENIE w sprawie wypłaty jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia

(na paskach mylnie nazwane "dodatek motywacyjny")

czytaj porozumienie...

20 paź 2023

Wybory w SUM (Regulamin i Kalendarz wyborczy)

czytaj regulamin...

czytaj kalendarz...

11 paź 2023

Apel Rady Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ ,,Solidarność” o uczestniczenie w Referendum Ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023 r.

Czytaj Apel...

11 paź 2023

Jednorazowe dodatki dla pracowników uczelni w wys. 900 zł netto - wypłata w październiku 2023 r.

Wyjaśnienie różnic w kwocie netto wypłaconego w miesiącu październiku 2023 dodatku jednorazowego.

Wśród kilku czynników mających wpływ na indywidualne różnice w wypłacie netto wyżej wymienionego dodatku jest m.in.:

  • zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich,
  • przystąpienie pracownika do PPK,
  • przekroczenie I progu podatkowego,
  • przekroczenie limitu składek społecznych.

Dla każdego pracownika zostały przekazane paski z wypłaty jednorazowego dodatku z wszelkimi informacjami dotyczącymi kwoty brutto oraz netto, z wyszczególnionymi kwotami potrąceń.

W/w wyjaśnienie przekazał Dział Płac SUM

Czytaj komunikat Ministra Zdrowia...

31 sie 2023

Podwyżki dla pracowników SUM wyrównujące do wys. 7,8 % wynagrodzenia za okres od stycznia 2023 r.

Czytaj komunikat Ministra Zdrowia...