Sprawy bieżące

09 mar 2017

Zmiany w Statucie SUM c.d.

Czytaj więcej...

14 lut 2017

Zaproszenie na wykład

Czytaj więcej...

09 lut 2017

Zmiany w Statucie SUM – opinia NSZZ "Solidarność" SUM w Katowicach

Czytaj więcej...

03 lut 2017

Narodowy Kongres Nauki, Konferencja, MCK w Katowicach / 26 – 27 stycznia 2017 r./

Organizowany przez MNiSW z udziałem Ministra Jarosława Gowina "Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry"

W Konferencji braliśmy udział z ramienia Solidarności SUM, KSN i RSN "S".
Konferencja podzielona była na wystąpienia programowe i seminaria tematyczne, w których czynnie uczestniczyliśmy.

Z ramienia Solidarności SUM uczestniczyłam między innymi w Sesji na temat "Wyzwania etyczne w związku z karierą naukową". Etos akademicki.

Przedstawiłam dwa stanowiska / w załączeniu/:

  • związkowe
  • stanowisko prof. Grzegorza Opali - Honorowego Przewodniczącego "S" SUM, Honorowego Profesora SUM, Byłego Ministra Zdrowia, Wybitnego Naukowca.

Danuta Jarosz – przew. KZ NSZZ "S" SUM w Katowicach

Relacja z NKN na stronie MNISW

Czytaj więcej...

20 gru 2016

35-lecie pacyfikacji KWK Wujek

Zdjęcia z uroczystości związanymi z pacyfikacją kopalni Wujek oraz film dokumentalny "Samarytanie" red. Adama Turuli - o lekarzach ratujących życie rannych górników z kop. Wujek - trzeba koniecznie obejrzeć!

Czytaj więcej...

12 gru 2016

35 - lecie stanu wojennego - pamiętamy!

Czytaj więcej...

05 gru 2016

Konkurs na Kierownika Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w SUM Katowice - ciąg dalszy.

Czytaj więcej...