Sprawy bieżące

10 maj 2017

Zapraszamy na wędrówkę po górach!

W dniu 10 czerwca 2017 roku organizujemy coroczne, wyjazdowe spotkanie członków NSZZ "S" naszej Uczelni w Istebnej – Karczma Kubalonka, połączone z wędrówką po górach.

Wyjazdy autokarów:

  • z Zabrza ul. Dubiela przy Kościele Św. Kamila - godz. 7.00
  • z Katowic ul. Poniatowskiego 15 - godz. 7.30
  • z Sosnowca ul Jagiellońska 4 - godz. 7.30
Odpłatność:
  • Członkowie NSZZ "S" - bezpłatnie
  • Osoby towarzyszące - 40 zł /os.
  • Dzieci do 18 lat - 20 zł /os.

Zapisy przyjmowane będą w biurze Solidarności do 26 maja 2017 roku:
tel./faks 32/364 13 08 ; tel. kom. 691 193 738

Wpłat dokonujemy na konto naszej organizacji: 89 1240 2988 1111 0010 0719 7511 – ZOZ NSZZ "S" SUM w Katowicach lub w biurze Solidarności w Sosnowcu ul. Ostrogórska 30

10 maj 2017

ORDER ORŁA BIAŁEGO – NAJWYŻSZE ODZNACZENIE DLA PROFESORA MIECZYSŁAWA CHORĄŻEGO

Czytaj więcej...

11 kwi 2017

Życzenia Świąteczne

Pełnych nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pogody ducha i radości oraz dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie - w imieniu Komisji Zakładowej - życzy Danuta Jarosz

Wesołych Świąt!

09 mar 2017

Zmiany w Statucie SUM c.d.

Czytaj więcej...

14 lut 2017

Zaproszenie na wykład

Czytaj więcej...

09 lut 2017

Zmiany w Statucie SUM – opinia NSZZ "Solidarność" SUM w Katowicach

Czytaj więcej...

03 lut 2017

Narodowy Kongres Nauki, Konferencja, MCK w Katowicach / 26 – 27 stycznia 2017 r./

Organizowany przez MNiSW z udziałem Ministra Jarosława Gowina "Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry"

W Konferencji braliśmy udział z ramienia Solidarności SUM, KSN i RSN "S".
Konferencja podzielona była na wystąpienia programowe i seminaria tematyczne, w których czynnie uczestniczyliśmy.

Z ramienia Solidarności SUM uczestniczyłam między innymi w Sesji na temat "Wyzwania etyczne w związku z karierą naukową". Etos akademicki.

Przedstawiłam dwa stanowiska / w załączeniu/:

  • związkowe
  • stanowisko prof. Grzegorza Opali - Honorowego Przewodniczącego "S" SUM, Honorowego Profesora SUM, Byłego Ministra Zdrowia, Wybitnego Naukowca.

Danuta Jarosz – przew. KZ NSZZ "S" SUM w Katowicach

Relacja z NKN na stronie MNISW

Czytaj więcej...