Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoz dnia 5 X 2011 o wynagrodzeniach

Pobierz tutaj

Statut NSZZ "Solidarność"

Pobierz tutaj

Ustawa o Związkach Zawodowych

Pobierz tutaj

Kodeks Pracy

Pobierz tutaj

Ustawa: Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn.18.03.2011 roku (obowiązująca od 1.10.2011)

Pobierz tutaj

Ustawa: Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn.27.07.2005 roku (obowiązująca do 30.09.2011)

Pobierz tutaj