Sprawy Bieżące

28 paź 2016

Konkurs na Kierownika Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w SUM Katowice.

Czytaj więcej...

07 paź 2016

Zmiany w Statucie – wydanie uchwały Senatu z naruszeniem prawa – pismo do Ministra Zdrowia o unieważnienie uchwały

Czytaj więcej...

09 wrz 2016

Zmiany w Statucie

09 Wrz 2016 Dodano: Odpowiedź na pismo Rektora

30 Sie 2016 Dodano: Odpowiedź Rektora

Czytaj więcej...

29 kwi 2016

Zbiorowe wypowiedzenia zmieniające dla pracowników SUM zatrudnionych na stanowiskach sprzątaczek

29 Kwi 2016: Dodano odpowiedź Rektora

Czytaj więcej...

21 kwi 2016

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 r.

Na spotkaniu związków zawodowych z pracodawcą, w dniu 9 marca 2016 r. uzgodniono preliminarz przychodów i wydatków z ZFŚS i ustalono tabele dopłat dla pracowników, rencistów, emerytów i dzieci.

Odpis na ZFŚS w związku z art. 3 ustawy z dnia 28 grudnia 2015 r. tworzy pracodawca, co oznacza, że w roku 2016 bazą do jego utworzenia są wynagrodzenia w wysokości nie większej niż 6,5 % planowanych przez uczelnię wynagrodzeń osobowych w 2013 r.

Wysokości dopłat do wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów pozostały na poziomie z roku ubiegłego / patrz tabela z roku 2015/.

Podział Funduszu świadczeń Socjalnych:

pożyczki mieszkaniowe

15,29 %

1.473.000,00 zł

wypoczynek pracowników rencistów, emerytów

75,34 %

7.260.550,00 zł

wypoczynek dzieci / kolonie, obozy, zielone szkoły

1,20 %

116.000,00 zł

zapomogi pieniężne

3,30 %

318.000,00 zł

dofinansowanie do wyprawki szkolnej

2,70 %

260.000,00 zł

działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna

2,17 %

209.000,00 zł

Łącznie: 9.636.742,77 zł

Jak wynika z podziału Funduszu, największą jego część stanowi wypoczynek pracowników, emerytów i rencistów / 75,34 %/ i taki podział cieszy się największym zadowoleniem społeczności SUM.
W ramach działalności kulturalno-oświatowej i sportowo –rekreacyjnej organizowane są wycieczki / cieszące się największym powodzeniem wśród pracowników / jak również bilety do teatrów. Niestety ograniczona kwota na tę działalność, nie pozwala na sfinansowanie karnetów rocznych do ośrodków sportowych.
Związki zawodowe dostrzegając potrzebę grupy pracowników zainteresowanych działalnością sportowo-rekreacyjną, opracują i zaproponują podział tych środków w roku 2017, z uwzględnieniem sfinansowania okresowych karnetów sportowych. Taki podział wymusi wprowadzenie ograniczeń i limitów wykorzystywania tych środków, na każdego pracownika.

Na wniosek związków zawodowych wprowadzono zasadę przyjmowania zapisów na imprezy kulturalno-oświatowe, telefonicznie i mailowo.
Pierwszeństwo udziału w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych mają osoby, które nie korzystały z dofinansowania w poprzednim roku kalendarzowym.

Tabela dopłat w załączniku
Danuta Jarosz- przew.KZ NSZZ "Solidarność"

Czytaj więcej...

11 kwi 2016

Informujemy członków NSZZ "S", że w dniu 11 czerwca 2016 roku organizujemy spotkanie integracyjne w Szczyrku, połączone z wędrówką po górach.

Wyjazdy autokarów:

 • z Zabrza ul. Dubiela przy Kościele Św. Kamila - godz. 7.00
 • z Katowic ul. Poniatowskiego 15 - godz. 7.30
 • z Sosnowca ul Jagiellońska 4 - godz. 7.30

Odpłatność:

 • Członkowie NSZZ ,,S” - bezpłatnie
 • Osoby towarzyszące - 60 zł /os.
 • Dzieci do 18 lat - 30 zł /os.

Zapisy przyjmowane będą w biurze Solidarności do 30 kwietnia 2016 roku:
tel./faks 32/364 13 08 ; tel. kom. 691 193 738

Wpłat dokonujemy na konto naszej organizacji: 89 1240 2988 1111 0010 0719 7511 – ZOZ NSZZ "S" SUM w Katowicach lub w biurze Solidarności w Sosnowcu ul. Ostrogórska 30

21 mar 2016

Wielkanoc

Serdeczne życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
radości płynących ze zbawczej mocy Ukrzyżowanego, dużo miłości
i życzliwości na co dzień, serc otwartych na miłosierdzie od Boga i ludzi
oraz miłych spotkań przy wielkanocnym stole,
członkom i sympatykom Solidarności oraz społeczności akademickiej
z głębi serca przesyła
w imieniu KZ NSZZ Solidarność SUM – Danuta Jarosz

07 mar 2016

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" SUM w Katowicach z wielkim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Syna Pani Anny Wojciechowskiej – Wieji, przewodniczącej Solidarności w Centralnym Szpitalu Klinicznym SUM w Katowicach - Ligocie.
Łączymy się w bólu po stracie ukochanego Syna, wyrażamy wyrazy głębokiego współczucia i zapewniamy o naszej modlitwie za duszę zmarłego.
Niech Bóg przyjmie go do Swego Królestwa.

22 lut 2016

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

Zgodnie z wolą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony w tym roku po raz szósty jako święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Jest także formą uczczenia bólu i cierpienia, jakich żołnierze drugiej konspiracji doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 r. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.

Zapraszamy na wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Katowicach / według załączonego zaproszenia/.

Czytaj więcej...

16 lut 2016

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach składa serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego 15 lutego 2016 roku Jerzego Hermansona. Śp. Jerzy Hermanson był czynnym i zaangażowanym działaczem Solidarności, współzałożycielem NSZZ "Solidarność" na terenie Ośrodka Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu – Rokitnicy, członkiem Oddziałowej, a następnie Zakładowej Komisji Rewizyjnej "S" w ŚAM.
Współorganizował wykonanie sztandaru Solidarności Śląskiej Akademii Medycznej, a potem ukrywał go przez okres stanu wojennego do 1989 roku. Śp. Jerzy Hermanson był prawdziwym patriotą, oddanym służbie dla niepodległości Polski, żył 76 lat.
Będziemy się modlić za duszę zmarłego i pamiętać o tym jak wspaniałym był człowiekiem.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 17 lutego 2016 roku o godz. 11.00 w Domu Pogrzebowym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 99.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność SUM w Katowicach

25 sty 2016

Krzyż Wolności i Solidarności dla prof. Grzegorza Opali - Honorowego Przewodniczącego Solidarności SUM w Katowicach.

15 stycznia 2016 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, nasz Honorowy Przewodniczący prof. Grzegorz Opala został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, ustanowionym przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku z nadania Prezydenta RP na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Pan Profesor Grzegorz Opala jako jeden z założycieli Solidarności w Śląskiej Akademii Medycznej angażował się w pomoc represjonowanym i opiekę nad górnikami rannymi w czasie pacyfikacji kopalni Wujek.

Jesteśmy dumni, że w szeregach naszego związku znajdują się tak znamienite postaci jak Pan Profesor Grzegorz Opala.

Gratulujemy serdecznie i zapewniamy, że pamiętamy o bohaterach walczących na rzecz odzyskania niepodległości w naszej Ojczyźnie.

12 sty 2016

W dniu 11 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SUM z Kandydatem na Rektora prof. dr hab. n. med. Przemysławem Jałowieckim. Spotkanie miało na celu poznanie stanowiska Kandydata na Rektora w istotnych dla nas sprawach. Spotkanie trwało 1,5 godziny i przebiegło w przyjaznej atmosferze.

Poniżej przedstawiamy nasze pytanie i odpowiedzi Kandydata na Rektora:

1. Udział przedstawicieli związków zawodowych w komisjach senackich, komisjach konkursowych na kierowników Katedr i w komisjach wyborczych (uczelnianych, wydziałowych). Przykłady Uczelni, które taki zapis mają w Statucie np. UM Lublin, AGH Kraków...

Odp. J.M. Rektora:
Jeżeli chodzi o komisje wyborcze, zarówno wydziałowe jak i uczelnianą to sądzę, że mogliby w nich zasiadać przedstawiciele Związków Zawodowych.
W stałych komisjach senackich udział ten według mnie jest możliwy, o ile nie ma przeciwskazań formalno-prawnych oraz jeżeli takie działania sprawdziły się w innych uczelniach medycznych.
Uważam, że komisje konkursowe na stanowiska kierownicze, np. kierowników katedr obradują pod przewodnictwem Dziekanów i to oni powinni określić się w tej sprawie. Związki Zawodowe mogą zainicjować takie rozmowy na Wydziałach. Jako Rektor nie mogę ingerować w decyzje Rad Wydziałów i Dziekanów.

2. Wprowadzanie firm zewnętrznych w SUM.

Odp. J.M. Rektora:
Nie uważam, aby firmy zewnętrzne były dobrym rozwiązaniem. Nie są mi znane plany wprowadzenia w naszej Uczelni outsourcingu, np. w odniesieniu do usług czystościowych.

3. Stosunki międzyludzkie (relacje szef podwładny - przykłady mobbingu)

Odp. J.M. Rektora:
Jestem zdeterminowany by sprawy takie starać się rozwiązywać wewnątrz Uczelni, ale nie mogę działać poza prawem. Czekam na wyniki przeprowadzanych kontroli oraz na prawomocne wyroki sądowe, które będą podstawą podjęcia przeze mnie dalszych działań.

4. Zawieranie umów na czas określony (niewłaściwa ścieżka kariery zawodowej).
Brak przeszeregowań i awansów w grupie pracowników niebędących nauczycielami, brak czytelnego Regulaminu Nagród dla nie nauczycieli, stosowanie umów na czas określony z zastosowaniem jednomiesięcznej przerwy.

Odp. J.M. Rektora:
Uważam, że nienauczyciele coraz częściej aplikują do konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne, co obserwuję z dużym zadowoleniem. Postaram się rozpoznać problem w grupie nie nauczycieli.
Jeżeli chodzi o Regulamin Nagród to uważam, że wystarczą odpowiednie zapisy w Statucie. Mogę rozważyć propozycję Regulaminu Nagród zaproponowaną przez Związek z uwzględnieniem kwestii rozwiązania problemu wysokości nagród w przypadku jednoosobowych stanowisk tego rodzaju w poszczególnych katedrach.
W przypadku zawierania umów na czas określony sprawę rozwiązują definitywnie zapisy Kodeksu Pracy, które mówią, że pracodawca może zawierać umowy na czas nieokreślony tylko dwukrotnie.

5. Nieterminowa wypłata za godziny nadliczbowe dla nauczycieli.

Odp. J.M. Rektora:
Nie jest to zjawisko powszechne. W przypadku składania dokumentacji rozliczeniowej przez kierowników jednostek w wyznaczonym terminie, wypłata za godziny ponadnormatywne następuje na przełomie września i października.
Zobowiązuję się, że odpowiednio wcześnie (wiosną) roześlę pisma motywujące Dziekanów i podległych im kierowników jednostek do terminowego składania rozliczeń.

6. Zbyt mała ilość pracowników dydaktycznych w stosunku do ilości studentów, powodująca, konieczność pracy w godzinach późno popołudniowych na klinikach.

Odp. J.M. Rektora:
Mam tego świadomość. Sam w Katedrze borykam się z tego rodzaju problemami. W następnym roku akademickim zwiększymy jeszcze liczbę nowo przyjmowanych studentów o około 7% (wymóg Ministra Zdrowia). Należy się nad tą kwestią zastanowić.

7. Mały napływ młodej kadry dydaktycznej na Uczelnię.

Odp. J.M. Rektora:
Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Uważam, że organizujemy coraz większą liczbę konkursów na które zgłaszają się głównie młodzi ludzie w trakcie lub po ukończeniu studiów doktoranckich, niejednokrotnie już z obronionymi doktoratami.

8. Skład Gabinetu Rektora – czy planowane są zmiany na stanowiskach prorektorów, ilu prorektorów dotychczasowych pozostanie w Gabinecie Pana Rektora.

Odp. J.M. Rektora:
Dwóm Prorektorom kończy się kadencja i nie mogą już kandydować. Proszę o cierpliwość. Wszystkich kandydatów na prorektorów poznacie Państwo zapewne już w najbliższy czwartek. Ale najpierw trzeba dokonać wyboru Rektora na kadencję 2016-2020.

Czytaj więcej...

08 sty 2016

Spotkanie wyborcze Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność" SUM z kandydatem na Rektora prof. dr hab. n. med. Przemysławem Jałowieckim odbędzie się dnia 11 stycznia 2016 r. o godz. 11 w Rektoracie w sali nr 113 / I piętro /.

11 gru 2015

Przedwyborcze spotkanie kandydata na Rektora SUM ze związkami zawodowymi.

Z inicjatywy związku zawodowego NSZZ "Solidarność" SUM, dnia 11 stycznia 2016 roku odbędzie się spotkanie przedwyborcze z kandydatem na Rektora SUM Prof. Przemysławem Jałowieckim.

Prośbę o wyrażenie zgody na takie spotkanie przedstawiłam jako przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność", na posiedzeniu Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w dniu 9 grudnia 2015 r.

Obecny na posiedzeniu Rady JM Rektor Prof. Przemysław Jałowiecki, wyraził zgodę.

Głównym celem tej inicjatywy jest poznanie stanowiska kandydata na Rektora SUM w sprawach, które maja bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Uczelni i zatrudnionych w niej pracowników.

Godzina i miejsce spotkania podane nam będą w terminie późniejszym, a informacja taka przekazana będzie na naszej stronie.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty.

Danuta Jarosz – przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" SUM w Katowicach

11 gru 2015

Uroczystość dnia 16 grudnia 2015 roku.

KZ NSZZ "Solidarność" SUM informuje, że dnia 16 grudnia 2015 roku, o godz.12.00 w holu CSK Katowice – Ligota ul. Medyków 14, odbędzie się Rocznicowa Uroczystość pod tablicą upamiętniającą wspaniałą postawę lekarzy i innych pracowników służby zdrowia organizujących pomoc górnikom rannym w czasie pacyfikacji strajku w KWK "Wujek". Serdecznie zapraszamy do udziału w Uroczystości.

Czytaj więcej...

03 gru 2015

Zapomoga Świąteczna + Karta

Informujemy członków "S", że wraz z zapomogą świąteczną będą przekazywane bezpłatnie, karty kancelarii odszkodowawczej Votum S.A., z którą Region Śląsko-Dąbrowski "Solidarność" podpisał umowę współpracy.

Karta będzie zarejestrowana na każdego członka naszej organizacji i będzie obejmowała również członków rodzin i bliskich.

Karta uprawnia do bezpłatnych porad prawnych i obejmuje:

 • szkody osobowe - wypadki komunikacyjne, w pracy, w rolnictwie, chodnikowe,
 • szkody na mieniu - zaniżenie wartości lub odmowa wypłaty należności (samochody, mieszkania, domy, garaże, itp.),
 • wypadki śmiertelne - prowadzenie sprawy karnej oraz odszkodowawczej, nadzorowanie pracy prokuratora,
 • choroby zawodowe,
 • błędy medyczne,
 • Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) - pomoc w odzyskiwaniu środków dziedziczonych z OFE.

Posiadacz karty może również korzystać z usług kancelarii prawnej w zakresie dochodzenia szerokiego spektrum roszczeń, a opłata za te usługi następuje dopiero po uzyskaniu odszkodowania przez Kancelarię Votum, zgodnie z zawartą umową.

Możliwość dochodzenia roszczeń istnieje do 3 lat od zaistnienia zdarzenia lub ostatniego pisma od towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku zakończenia postępowania wyrokiem sądowym okres wydłuża się do 20 lat od zaistnienia zdarzenia.

Poza tym osoby dochodzące roszczeń z wypadków ze skutkiem śmiertelnym na przestrzeni lat 1997 - 2008 mogą starać się o ponowne rozpatrzenie wysokości roszczenia na mocy Art. 448. Kodeksu Cywilnego pomimo podpisanej ugody i wypłaty należności. W tym przypadku niezbędna jest analiza wszystkich dokumentów z danej sprawy. Kancelaria pomaga uzyskać brakujące dokumenty.

Dodatkowo kancelaria pomaga rodzinom osób zmarłych po 01.04.1999 roku (reforma emerytalna), a urodzonych po 01.01.1949 roku, odzyskać środki zgromadzone na Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE), które są dziedziczone oraz nie podlegają przedawnieniu. Dotyczy to również środków przeniesionych z OFE na subkonta do ZUS w 2013 roku.

Zapomogi i karty będą rozprowadzane dla wszystkich członków naszej organizacji przed Świętami Bożego Narodzenia, od 14 grudnia 2015 roku.

23 lis 2015

Nagrody c.d.

23 Lis 2015 Dodano: Odpowiedź Rektora

Czytaj więcej...

16 wrz 2015

Szatniarze SUM ponownie przyjęci do pracy

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" SUM zaniepokojona rozwiązywaniem umów o pracę szatniarzom SUM, spotkała się z JM Rektorem prof. dr hab. n. med. Przemysławem Jałowieckim w dniu 20 sierpnia 2015 roku, przedstawiając swoją dezaprobatę na takie działania.

JM Rektor sprawę przyjął ze zrozumieniem i zapewnił nas o pozytywnym rozwiązaniu problemu dla dobra pracownika z uwzględnieniem możliwości finansowych Uczelni.

W konsekwencji pracownicy, którym umowę wypowiedziano / dot. umów na czas określony/ będą zatrudniani ponownie od 1 października do 30 czerwca z gwarancją ponownego, zatrudniania na okres 9 miesięcy, czyli okres, w którym szatnie w Uczelni są czynne.

Pracownicy, którzy są zatrudnieni na tych stanowiskach na czas nieokreślony mają rozszerzony zakres obowiązków w m-cach wakacyjnych.

W załączniku nasze pismo i odpowiedź JM Rektora w sprawie.
Danuta Jarosz – Przewodnicząca KZ

Czytaj więcej...

14 wrz 2015

35 – lecie NSZZ "Solidarność"

10 września 2015 roku uczestniczyliśmy w uroczystościach związanych z obchodami 35 – lecia NSZZ "Solidarność" zorganizowanych przez Biuro Terenowe NSZZ Solidarność w Sosnowcu.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Katedrze WNMP w Sosnowcu z udziałem pocztów sztandarowych organizacji związkowych skupionych w Biurze Terenowym. Poczet sztandarowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego składał się z członków naszej Komisji Zakładowej. Braliśmy czynny udział we mszy św.

Program obchodów obejmował również część artystyczną między innymi z udziałem młodzieży ze Szkoły Muzycznej w Sosnowcu, która w przepiękny sposób zobrazowała lata działalności Solidarności. Ciekawy wykład o historii powstania Solidarności wygłosił przedstawiciel IPN.

03 lip 2015

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników SUM w 2015 r.

Zakończył się III etap podwyżek dla pracowników zatrudnionych w publicznych uczelniach wyższych, wprowadzony na lata 2013-2015.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w piśmie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2015 roku otrzymał informację o przekazaniu kwoty 14 737 619 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracownikom naszej Uczelni.

Związki zawodowe na spotkaniu z Pracodawcą w dniu 29 czerwca 2015 rok uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie podziału środków na podwyższenie wynagrodzeń pracownikom SUM.
Protokół ze spotkania podpisany został dnia 2 lipca 2015 roku.

Podwyżką objęci będą pracownicy SUM według stanu zatrudnienia na dzień 1 czerwca 2015 roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 r. Wyrównanie będzie także dotyczyło wszystkich pracowników, którzy przeszli na emeryturę.

Wypłata podwyżek wraz z pochodnymi / premia, wysługa lat /z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 roku odbędzie się:

 • 31 sierpnia 2015 roku dla pracowników niebędących nauczycielami,
 • 1 września 2015 roku dla nauczycieli.

Dział Kadr przygotowuje porozumienia zmieniające do umowy o pracę, które dostarczone będą wszystkim pracownikom SUM.

3 lipca 2015 rok – spisała Danuta Jarosz – przewodnicząca KZ NSZZ "S"

Czytaj więcej...

13 maj 2015

Kolonie 2015

Informujemy, że Zarząd Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko – Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy podjął decyzję o organizacji bezpłatnych kolonii dla dzieci z rodzin najuboższych.

Czytaj więcej...

11 maj 2015

Dotknąć historii w Noc Muzeów

Czytaj więcej...

06 maj 2015

Apel Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" do członków Solidarności.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" w dniu 5 maja 2015 roku podpisała z kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą "Umowę programową" oraz oficjalnie udzieliła mu poparcia. Przewodniczący Piotr Duda w imieniu KK NSZZ "Solidarność" apeluje do wszystkich członków Solidarności i pracowników "głosujcie na ANDRZEJA DUDĘ!!!"

Czytaj więcej...

21 kwi 2015

Informacja dla miłośników hokeja na lodzie!!!

W dniach 19 - 25 kwietnia 2015 roku w Tauron Arena Kraków odbywać się będą Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie I dywizji. Podczas imprezy biało-czerwoni będą walczyć o awans do elity światowego hokeja. Specjalnie dla członków śląsko-dąbrowskiej Solidarności udało się wynegocjować bardzo atrakcyjny rabat na bilety. Od podanych w załączniku cen biletów w poszczególnych sektorach należy odliczyć 50 proc., czyli ceny wejściówek dla członków związku wynoszą 20, 30, 40 lub 60 zł.

Szczegóły - harmonogram, cennik i sektory w załączniku.

Bilety można zamawiać i odbierać u kolegów: Tomasza Cichonia - tel. 661 886 200 lub Tomasza Krzaka - tel. 693 410 836 w Regionie Śląsko-Dąbrowskim - Katowice ul. Floriana 7, pokój nr 107

Czytaj więcej...

15 kwi 2015

Spotkanie - Straconka 2015

Informujemy członków NSZZ "S", że w dniu 30 maja 2015 roku organizujemy spotkanie na Straconce w Bielsku Białej, połączone z wędrówką po górach.

Wyjazdy autokarów:

z Zabrza ul. Dubiela przy Kościele Św. Kamila - godz. 7.00
z Katowic ul. Poniatowskiego 15 - godz. 7.30
z Sosnowca ul. Jagiellońska 4 - godz. 7.30

Odpłatność:

Członkowie NSZZ "S" - bezpłatnie
Osoby towarzyszące - 60 zł /os.
Dzieci do 18 lat - 30 zł /os.

Zapisy przyjmowane będą w biurze Solidarności do 4 maja 2015 roku:
tel./faks 32/364 13 08; tel. kom. 691 193 738

Wpłat dokonujemy na konto naszej organizacji: 89 1240 2988 1111 0010 0719 7511 – ZOZ NSZZ "S" SUM w Katowicach lub w biurze Solidarności w Sosnowcu ul.Ostrogórska 30

15 kwi 2015

75 Rocznica Zbrodni Katyńskiej

My pamiętamy!!!

Zapraszamy do udziału we mszy św. organizowanej w intencji ofiar Katyńskich, w dniu 19 kwietnia 2015 roku o godz. 12.00, w Kościele św. Joachima w Sosnowcu – Zagórzu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 44

Naszą organizację będzie reprezentował poczet sztandarowy.

Czytaj więcej...

27 mar 2015

Wesołego Alleluja !!!

Wesołego Alleluja

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, radości, miłości i obfitości łask Chrystusowych, miłych spotkań w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół, samych słonecznych i pogodnych dni,

wszystkim Członkom NSZZ "Solidarność" i pracownikom SUM
życzy
Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" SUM.

23 mar 2015

Aktualne tabele dopłat z ZFŚS na rok 2015

Niewielka zmiana w dopłatach do wypoczynku pracownika, emeryta i rencisty, ustalona została przez związki zawodowe, a powodem tego było podjęcie decyzji o zwiększeniu środków na działalność kulturalno – oświatową.

KZ przeprasza za zbyt wczesne umieszczenie informacji, zaznaczając, że nie zmieniła się zasada podziału środków z ZFŚS, ustalona ze związkami zawodowymi na spotkaniu w dniu 5 marca 2015 r.

Czytaj więcej...

09 mar 2015

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2015 rok

5 marca 2015 roku odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w SUM z pracodawcą w sprawie ustalenia i uzgodnienia preliminarza przychodów i wydatków z ZFŚS na rok 2015, oraz innych spraw związanych z Funduszem.

Czytaj więcej...

06 mar 2015

Nekrolog

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 4 marca 2015 roku zmarła nasza Koleżanka Joanna Równicka – Zubik, wieloletni członek Solidarności, adiunkt w Katedrze Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu.

Joanna była osobą przemiłą, zawsze życzliwą i uśmiechniętą, kochała ludzi. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Wyrażamy głębokie współczucie Rodzinie zmarłej. Zapewniamy o modlitwie w intencji śp. Joasi.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w sobotę 7 marca 2015 roku o godz. 13.30 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Szczekocinie.

06 mar 2015

„Służba prawdzie powołaniem Uniwersytetu” – Jan Paweł II

Pod takim hasłem, w duchu takiego wezwania Jana Pawła II, odbyła się w sobotę 28 lutego 2015 roku, uroczystość Peregrynacji Krzyża Światowych Dni Młodzieży, na Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu.

Podniosła atmosfera, wspaniały klimat, śpiew przy dźwiękach gitar i skrzypiec, modlitwa i zaduma towarzyszyły tej uroczystości. Okolicznościowe słowa wygłosili: Duszpasterz Akademicki ks. Paweł Pielka, Dziekan Wydz. Farmaceutycznego prof. Stanisław Boryczka i przedstawicielka studentów Klaudia Piaskowa.

Zgromadzeni pod Krzyżem udali się następnie w orszaku, do Katedry w Sosnowcu, gdzie przedstawiono piękną inscenizację Drogi Krzyżowej.

Spisała – Danuta Jarosz

Czytaj więcej...

19 lut 2015

Postulaty Przewodniczących 3 Central Związkowych do ich upublicznienia i kolportażu

Czytaj więcej...

12 sty 2015

Popieramy protestujących na Śląsku górników!!!

Polski rząd zdecydowanie nie jest zainteresowany polską racją stanu. Podejmowane przez polski rząd działania wspierają interes obcego, zagranicznego kapitału!!!

Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SUM w Katowicach.

Czytaj więcej...

19 gru 2014

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt

Radość Bożego Narodzenia, podniosła, świąteczna atmosfera, łączy nas wszystkich duchowo. Niech ten święty czas wyciszy nasze troski, ukoi każdy ból, niech wypełni nasze serca ciepłem, miłością i pokojem. Niech Nowy Rok upływa nam w otoczeniu ludzi życzliwych, szczerych i kochających, a Boża Dziecina błogosławi nam w życiu i pracy.

Życzy w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SUM
Przewodnicząca – Danuta Jarosz

08 gru 2014

Sprawy pracownicze

Z dniem 1 lipca 2014 roku został uchylony i przestał obowiązywać skrócony do 5 godz. na dobę, czas pracy pracowników medycznych zatrudnionych zgodnie z art.93 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, w jednostkach tj.: radiologia, radioterapia, histopatologia, medycyna sądowa, patomorfologia prosektoria itp.

W wyniku tej zmiany pracodawca wypowiedział niektórym pracownikom umowę o pracę w części dot. zmniejszenia wymiaru czasu pracy do 1/2 et. nie zabezpieczając jednocześnie wzrostu wynagrodzeń tych pracowników.

Podjęliśmy działania w obronie tych pracowników i w wyniku tego zostały im przywrócone pełne etaty.

W załączeniu korespondencja w tej sprawie.

Czytaj więcej...

08 gru 2014

"Solidarność i Pamięć"

Dnia 16 grudnia 2014 roku o godz. 13.30 w Katowicach - Ligocie w holu Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Medyków 14, odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą wspaniałą postawę lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników służby zdrowia organizujących pomoc górnikom rannym 16 grudnia 1981 roku w czasie pacyfikacji strajku w KWK Wujek.

Bądźmy solidarni i pamiętajmy o Tych, dzięki którym nastąpiła transformacja systemu komunistycznego. Oni nie zważając na realne zagrożenia i na prześladowanie, nieśli pomoc i otaczali troską rannych i potrzebujących.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rocznicowej uroczystości.

14 lis 2014

Apel Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim przed wyborami samorządowymi / 16 listopada 2014 r./.

Czytaj więcej...

03 lis 2014

Wybory - Wizja i Model Budowli Samorządu

Czytaj więcej...

28 paź 2014

Pomoc dla poszkodowanych wybuchem gazu w Katowicach.

Czytaj więcej...

28 paź 2014

Związki Zawodowe Uczelni w sprawie regulaminu nagród.

28 Paź 2014 Dodano: Odpowiedź Rektora

Czytaj więcej...

17 paź 2014

Korespondencja w sprawie nagród i premii

17 Października 2014: Dodano odpowiedź Rektora z 24 Czerwca 2014

Czytaj więcej...

13 paź 2014

Nekrolog

Najserdeczniejsze wyrazy głębokiego współczucia i zapewnienie o modlitwie za duszę zmarłej Żony Haliny.

Profesorowi Zygmuntowi Górce - członkowi Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ŚAM w latach 1980 -1981

W imieniu ZOZ NSZZ "Solidarność" Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach składa przewodnicząca KZ NSZZ "S" SUM w Katowicach - Danuta Jarosz

13 paź 2014

Prof. Dr Hab. N. Med. Grzegorz Opala – Honorowym Profesorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach

3 października 2014 roku podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015, Pan Profesor Grzegorz Opala został uhonorowany zaszczytnym tytułem Honorowego Profesora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jesteśmy dumni z zaszczytnego wyróżnienia Profesora Grzegorza Opali, założyciela i przewodniczącego KZ NSZZ ,,Solidarność” Śląskiej Akademii Medycznej, a obecnie Honorowego Przewodniczącego ZOZ NSZZ "Solidarność" Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Cenimy osobowość Pana Profesora jako człowieka prawego i szlachetnego, a nade wszystko jako Człowieka Honoru, odważnego i zasłużonego w działalność na rzecz Odzyskania Wolności. Profesor Grzegorz Opala był organizatorem pomocy dla represjonowanych w stanie wojennym. Jako lekarz odważnie brał udział w ratowaniu górników Kopalni Wujek.

Laudację wygłosił Profesor Marek Jasiński /członek NSZZ "Solidarność"/, który w sposób wzruszający podkreślił wspaniałe cechy Pana Profesora , Jego ogromne, pełne poświęceń zaangażowanie na rzecz ratowania człowieka i Ojczyzny.

Pan Profesor Grzegorz Opala został odznaczony za wybitne zasługi za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Solidarności, a za osiągnięcia zawodowe otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest także laureatem nagród Ministra Zdrowia i Rektora.

Serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia !!!

Danuta Jarosz – przewodnicząca NSZZ ,,S” SUM w Katowicach

15 wrz 2014

Informacja dodatkowa

Manifestanci, którzy wyruszą 17 września o godz. 9.00 spod kopalni Kazimierz – Juliusz, dotrą do Sosnowca na ul. Piłsudskiego. Na ulicy Piłsudskiego / ok. godz.11.00 / będą czekały autokary, które przewiozą uczestników manifestacji do Katowic.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do dn. 16 września/ wtorek / do godz. 11.30

Górnicy liczą na nasze wsparcie !!!

12 wrz 2014

Manifestacja przeciw likwidacji kopalni Kazimierz - Juliusz

Informuję wszystkich członków "Solidarności" SUM w Katowicach, że 17 września br o godz. 9:00 odbędzie się manifestacja – przemarsz spod kopalni Kazimierz - Juliusz, pod katowicki holding węglowy, w obronie kopalni przeznaczonej do likwidacji.

Okazuje się, że polski węgiel jest niepotrzebny, że taniej jest sprowadzać go np. z Niemiec, że lepiej jest pracować za granicą, że interes narodowy nie ma znaczenia, że jesteśmy Europejczykami, a nie Polakami!!! Taką opinię kształtuje w Polakach nasz rząd, nasze mętne media. Nie dajmy się ogłupić! Brońmy polskich racji!!! Włączmy się w obronę zachowania resztek polskiego majątku!!!

Zachęcam wszystkich, którzy mogą uczestniczyć w tym proteście, o udział w nim. Trasa przemarszu będzie określona w poniedziałek 15 września.

12. 09. 2014 rok / Danuta Jarosz – przew. KZ NSZZ "S" SUM

05 sie 2014

Z obrad Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu – 22 lipca 2014 roku

Czytaj więcej...

20 lip 2014

Podwyżki wynagrodzeń pracowników SUM w 2014 r.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pismem Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2014 roku otrzymał środki w wysokości 13 550 249 zł / porównywalne do roku ubiegłego/ przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2014 rok dla pracowników naszej Uczelni, informację tę nasza uczelnia otrzymała dnia 6 czerwca 2014 roku.

Czytaj więcej...

27 cze 2014

Wyeksponowanie historycznego Sztandaru Solidarności w budynku Rektoratu

Image

24 czerwca 2014 roku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się uroczystość związana z wyeksponowaniem historycznego Sztandaru Solidarności w budynku Rektoratu.

Czytaj więcej...

17 cze 2014

Piknik solidarnościowy – 2014 rok

Piknik

14 czerwca 2014 roku, członkowie Solidarności z rodzinami, uczestniczyli w integracyjnym wyjeździe do Ustronia. Jak zazwyczaj w godzinach dopołudniowych, podzieleni na dwie grupy wędrowaliśmy po górach, pokonując trasy o różnym stopniu trudności .Odprężenie po wycieczce zapewnił nam pobyt w Karczmie Góralskiej nad Wisłą, gdzie mogliśmy wymieniać się poglądami na tematy związkowe, prywatne i ogólnospołeczne. Najmłodsi uczestnicy Pikniku, integrowali się na placu zabaw.

Danuta Jarosz – przew. NSZZ "S" SUM

27 maj 2014

Dot. podwyżek

Czytaj więcej...

12 maj 2014

Uroczystość wręczenia dyplomu uznania, Honorowemu Przewodniczącemu ZOZ NSZZ “Solidarność” SUM w Katowicach Profesorowi Grzegorzowi Opali

Dnia 6 maja 2014 r. odbyło się zebranie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność połączone z uroczystością wręczenia dyplomu dla Pana Profesora Grzegorza Opali, Honorowego Przewodniczącego ZOZ NSZZ "Solidarność" SUM w Katowicach. Dyplom wręczony został Panu Profesorowi w uznaniu za długoletnią działalność związkową w naszej Uczelni, za ochronę godności i wolności człowieka oraz patriotyczną, godną naśladowania postawę.

Czytaj więcej...

09 maj 2014

Noc Muzeów - Informacja prasowa

Tegoroczna Noc Muzeów (17 maja) rozpocznie się w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności (Katowice, ul. Wincentego Pola 65) o godz. 17.

Czytaj więcej...

24 kwi 2014

Zaproszenie na piknik

Zawiadamiamy członków NSZZ "S", że w dniu 14 czerwca 2014 roku /sobota/, organizujemy piknik w Ustroniu. Piknik połączony będzie z wędrówką po górach.

Czytaj więcej...

04 kwi 2014

Pożyczki na cele mieszkaniowe - zmiany w Regulaminie

Czytaj więcej...

03 kwi 2014

Komunikat ze spotkania Prezydium KSN z kierownictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 marca 2014

Czytaj więcej...

24 mar 2014

Załącznik nr 2 do protokołu ZFŚS z tabelami dopłat w 2014 roku

Czytaj więcej...

14 mar 2014

Wyniki wyborów

Czytaj więcej...

11 mar 2014

Porządek obrad Zakładowego Zebrania Delegatów

Czytaj więcej...

06 mar 2014

Za wolność 1863 – prezentacja płyty DVD

Czytaj więcej...

05 mar 2014

Do Rektora - dot.spraw osobowych pracowników

Czytaj więcej...

03 mar 2014

Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "S" SUM w Katowicach

Wybory na kadencję 2014 – 2018

Informujemy, że wybory władz statutowych naszej Organizacji na kadencję 2014 – 2018 odbędą się 13 marca 2014 roku w auli im. J. Szaflarskiego w Katowicach – Ligocie ul. Medyków 18 o godz. 11 00.

Delegatów prosimy o przybycie o godz.10.45 z dowodem osobistym, celem zarejestrowania się i odbioru dokumentów wyborczych.

Informujemy jednocześnie, że posiedzenie wyborcze jest otwarte i mogą w nim wziąć udział członkowie naszej organizacji związkowej nie będący delegatami.

28 lut 2014

Wyniki wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów

Czytaj więcej...

24 lut 2014

Powtórzenie wyborów

Komisja Zakładowa NSZZ "S" SUM w Katowicach informuje, że z przyczyn formalnych, w dniach 25-28.02. br. zostaną powtórzone wybory na delegatów na ZZD w następujących Okręgach:

 • nr I, II, III - Sosnowiec, Jagiellońska 4
 • nr IV, V - Sosnowiec, Ostrogórska 30
 • nr VI - Sosnowiec, Jedności 8
 • nr XIII - Katowice, Poniatowskiego 15
 • nr XIV - Katowice, Warszawska 14
 • nr XVI - Katowice, Ziołowa + Bytom
 • nr XVII, XVIII - Zabrze, 3 Maja 13/15, Jordana 19

14 lut 2014

Widziałem wolność w Kijowie

Czytaj więcej...

11 lut 2014

Zwolnienie związkowca od pracy na czas wyborów

Oddelegowania pracownika na wybory, regulują przepisy znajdujące się w ustawie o związkach zawodowych:

- jeśli chodzi o działaczy - art. 25 ust. 2 "Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy."

- jeśli chodzi o członków zarządu zakładowej organizacji związkowej - art. 31 ust. 3 "Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy."

04 lut 2014

Informacji o wyborach na kadencję 2014-2018

Informujemy uprzejmie, że w oparciu o Uchwałę KK NSZZ "S" nr 20/2013 z dnia 20.06.2013, Komisja Zakładowa organizuje wybory do władz naszej Organizacji na kadencję 2014-2018.

Czytaj więcej...

27 sty 2014

Wsparcie dla Ukrainy

Czytaj więcej...

31 gru 2013

Rozporządzenie o wynagrodzeniach na 2014

Czytaj więcej...

17 gru 2013

Wesołych Świąt

Życzenia

Serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, radości z przeżywania przyjścia na świat Dzieciątka Jezus, pokoju wewnętrznego i realizacji osobistych zamierzeń w Nowym Roku, składa Komisja Zakładowa NSZZ "S"

13 gru 2013

32 rocznica stanu wojennego

Zapal Światło

11 gru 2013

Dot. premii pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wariant 3 zakłada włączenie 10% premii do podstawy wynagrodzenia.

Czytaj więcej...

10 gru 2013

Zaproszenie

Czytaj więcej...

22 lis 2013

W sprawie Regulaminu nagród...

Czytaj więcej...

21 lis 2013

Stanowisko KRASP - o wskaznikach kosztochlonnosci; o dodatkowym zatrudnieniu

Czytaj więcej...

05 lis 2013

"Złoty Donald"

7 listopada do Katowic zawita "Złoty Donald". Musimy przyjąć Go godnie. Zapraszamy wszystkich na spotkanie z monumentem-akademia na ulicy Stawowej rozpocznie się ok. godz.15:00

05 lis 2013

Koncert charytatywny

Koleżanki, Koledzy!

Serdecznie zapraszam na kolejny koncert charytatywny pt. „Wierzę w lepszy świat”, na którym będą zbierane środki na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Sosnowcu, pierwszego i jedynego na terenie Zagłębia.

Na koncercie będzie można usłyszeć teksty Wojciecha Byrskiego z repertuaru zespołu IRA, DE Mono oraz Izabeli Trojanowskiej, a śpiewać będą artyści z Teatru Rozrywki oraz Teatru Zagłębia.

Koncert odbędzie się w Energetycznym Centrum Kultury (Klub Kiepury) 25 listopada 2013 roku, o godz. 18.00. Cegiełka w cenie 35 zł.

Organizacje związkowe, które zechcą wesprzeć tak szczytny cel i będą chciały dołożyć swoje cegiełki w budowlę hospicjum proszone są o kontakt z Biurem Terenowym NSZZ „Solidarność” w Sosnowcu tel. 32- 266-47 64 lub 503 130 773.

Liczę na zaangażowanie i otwarte serca. Z poważaniem

Joanna Sińska
Biuro Terenowe NSZZ „Solidarność” Sosnowiec

14 paź 2013

Wyrównanie premii

Wyrównanie premii wypłacone będzie na koniec października br. Osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich w roku 2013, otrzymają wyrównanie premii pomniejszone o L-4.

07 paź 2013

Przemówienie prof. Opali na inauguracji ŚUM

Czytaj więcej...

01 paź 2013

Gala Boksu Zawodowego

Koleżanki i koledzy

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków NSZZ Solidarność do kibicowania naszemu koledze Damianowi Jonakowi podczas jego kolejnej walki na zawodowym ringu. Damian wystąpi w walce wieczoru podczas Gali Boksu Zawodowego, która odbędzie 23 listopada w hali MOSiR w Jastrzębiu-Zdroju. Początek imprezy o godz. 19.30.

Ceny biletów już od 50 zł na trybunach i od 70 zł na parkiecie (szczegóły w załączniku).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc bilety zamówienia proszę składać najpóźniej do 10 października.

Zamówienia przyjmuje Marek Klementowski, tel. 691 955 256, e-mail: klementowski@tlen.pl.

Czytaj więcej...

17 wrz 2013

14 września w Warszawie

Nie mogło nas zabraknąć w Warszawie na ogólnopolskiej manifestacji związków zawodowych. Sprzeciw wobec antypracowniczych i antydemokratycznych działań rządu Donalda Tuska był naszym obowiązkiem. Było nas ok.200 tys. osób!!!

Czytaj więcej...

02 wrz 2013

Wyrównanie premii będzie wypłacone

30 sie 2013

Ogólnopolskie dni protestu - Warszawa

Czytaj więcej...

30 sie 2013

Pismo Piotra Dudy

Czytaj więcej...

30 sie 2013

Projekt ustawy ograniczającej uprawnienia związkowe

Czytaj więcej...

29 sie 2013

Termin wypłat wynagrodzeń nauczycieli akademickich

Czytaj więcej...

04 lip 2013

Podwyżki wynagrodzenia

Czytaj więcej...

27 cze 2013

Umowy o pracę na czas określony

2013-06-27: Dodano odpowiedź Rektora.

Czytaj więcej...

25 cze 2013

Śląskie Wkurzone Miasteczko - zaproszenie!

Czytaj więcej...

21 maj 2013

Sztuka Kochania

Koleżanki, Koledzy!

26 maja 2013 r. w Dzień Matki odbędzie się spektakl „Sztuka kochania” w Teatrze „Zagłębia Sosnowcu (sceny dla dorosłych) o godz. 18.00 cena biletu 25 zł na parterze.

Osoby zainteresowane sztuką proszone są o kontakt z Agnieszką Zarychtą Biuro Obsługi Widzów Teatru Zagłębia w Sosnowcu, tel. 32- 266 11 27, 793-03-83.

14 maj 2013

Co z funduszem socjalnym?

Czytaj więcej...

13 maj 2013

Informacja z ministerstwa...

Ministerstwo Finansów uruchomiło rezerwę, natomiast w Ministerstwie Zdrowia są opóźnienia, gdyż nie uzgodniono jeszcze zasad podziału dotacji podmiotowej dla uczelni medycznych i zasad podziału rezerwy na podwyżki wynagrodzeń. Ponieważ tak jak w naszym Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, na początek chcą przekazać wiadomość o dotacji podmiotowej dla uczelni medycznych a potem równolegle zwiększenie dotacji na podwyżki, zgodnie z zapewnieniami Pana Stanisława Stelmacha potrzebują kilku dni na uzgodnienia w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji i w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konkludując: Podwyżki są niezagrożone, zgoda Ministra Finansów jest na uruchomienie pieniędzy, w ciągu kilku dni powinny być odpowiednie pisma dotyczące dotacji i na uczelniach medycznych.

13 maj 2013

Wynagrodzenia za godz. ponadwymiarowe

Czytaj więcej...

25 kwi 2013

Koncert charytatywny

Teatr „Zagłębia” w Sosnowcu zaprasza na koncert charytatywny na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Sosnowcu, który odbędzie się

13 maja 2013 r. o godz.18.00

Koncert ma charakter całkowicie charytatywny. Występ artystów, udostępnienie teatru oraz obsługa przedstawienia przez ekipę techniczno-organizacyjną pracowników teatru odbędzie się bez wynagrodzenia. W koncercie udział wezmą:

Agnieszka Bieńkowska, Krystyna Gawrońska, Ewa Kopczyńska, Emilia Majcherczyk, Edyta Ostojak, Agnieszka Saletra, Jolanta Szewczyk, Elżbieta Wacławek – Czmok, Kamil Baran, Piotr Brodziński, Kamil Franczak, Bartosz Jaśkowski, Ewa Zug i Cezary Band, Małgorzata Lasota i Małgorzata Schoppa, Oliwia Ohl-Szulik oraz Paulina Stateczna i Szymon Stateczny, TSG ACOUSTIC TRIO, Zespół Sing Connection. Koncert poprowadzi ks. Paweł Sobierajski oraz Dariusz Niebudek

Wszystkich, którym idea budowy hospicjum stacjonarnego jest bliska, zapraszamy na koncert, by swoim uczestnictwem wspierać tę inicjatywę.

Zamiast biletów cegiełki wartościowe na rzecz budowy hospicjum
w cenie 35 złotych do nabycia w Biurze Terenowym NSZZ „Solidarność” w Sosnowcu, ul. Dęblińska 7
Organizacje, które będą chciały zakupić cegiełki proszone są o kontakt telefoniczny z Biurem Terenowym NSZZ „Solidarność” w Sosnowcu, tel. 32- 266 47 64

Ze związkowym pozdrowieniem
Joanna Sińska
Biuro Terenowe NSZZ „Solidarność” Sosnowiec

25 kwi 2013

Nasza interwencja

Czytaj więcej...

24 kwi 2013

Obrona prof. G. Opali

Czytaj więcej...

24 kwi 2013

Zawiadamiamy naszych członków, że w dniu 15 czerwca 2013 roku organizujemy piknik do Ojcowa.

Piknik połączony będzie z wędrówką do Groty Łokietka. Wyjazdy autokarów:

Godz. 7:30 z Katowic ul. Poniatowskiego 15
Godz. 7:30 z Sosnowca ul. Jagiellońska 4

Wyjazd z Ojcowa - godz. 18.15

Pełny koszt wyjazdu - 90 zł / os. / członkowie bezpłatnie /
Jedno dziecko do lat 5 - bezpłatnie
Pozostałe dzieci - 30 zł / os.
Osoby towarzyszące - 60 zł / os.

Termin zgłoszeń mija z dniem 20 maja 2013 r.

Zapisy telefoniczne:
tel/fax : 32/ 364 13 08; 32/ 364 1310
tel. kom. 668 337 635 – Danuta Jarosz; 691 193 738 – Janina Sypek

Zapraszamy do udziału w pikniku, zapewniamy świetna atmosferę.

22 kwi 2013

Majówka

Sekcja Problemowa NSZZ „Solidarność miasta Sosnowiec organizuje
Majówkę(zabawę) dla członków NSZZ „Solidarność”, która odbędzie się
29 (środa) maja 2013 r. w godzinach 18.00-1.00
w Restauracji "Balaton"

ul. Wileńska 1 Sosnowiec
cena 30 zł od osoby

W cenie:

szwedzki stół z: dwoma daniami gorącymi: żurek, barszczyk z pierożkiem,
zimna płyta z: 3 rodzajami sałatek, wędliny, mięso pieczone, galaretka, śledź w śmietanie, śledź w oleju, warzywa świeże oraz marynowane, ciasto.
Bez ograniczeń kawa i herbata oraz do wyboru zimne napoje w ilości ½ litra na osobę. Napoje alkoholowe nie zostały wliczone w cenę.

Zapisy do 17 maja 2013 r.!!!
w Biurze Terenowym NSZZ ”Solidarność” ul. Dęblińska 7 Sosnowiec
tel.32/266 47 64

Zapraszamy !!!

09 kwi 2013

Pismo Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego do premiera Donalda Tuska

Czytaj więcej...

08 kwi 2013

Rocznica

rocznica

28 mar 2013

Akcja strajkowa

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" SUM w Katowicach poparła akcję strajkową zorganizowaną na Śląsku w dniu 26 marca 2013 roku, poprzez oflagowanie budynków SUM.

Rektor SUM w Katowicach wyraził zgodę na oflagowanie budynków i zapewnił nam wszelką pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Danuta Jarosz – organizator akcji protestacyjnej.

Czytaj więcej...

26 mar 2013

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

Wszystkim członkom i przyjaciołom, pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych oraz nadziei na lepszą przyszłość życzy Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność

25 mar 2013

Sprawozdanie ze spotkania w MNiSzW 21.03.br

Czytaj więcej...

18 mar 2013

Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

Czytaj więcej...

18 mar 2013

Notatka z zebrania Komisji ds. Płac KSN NSZZ „Solidarność”

Czytaj więcej...

15 mar 2013

List do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czytaj więcej...

15 mar 2013

23 marca po raz pierwszy w Polsce rusza COVER FESTIVAL 2013

Jest to niebywała gratka dla miłośników dobrej muzyki. Nie zawsze największe gwiazdy trafiają do Polski. Często, niestety, te zespoły już nie istnieją! Dzięki naszej imprezie poczujesz się jak na koncercie Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, i wielu wielu innych. Tym bardziej, iż odwiedzą nas najlepsze na świecie zespoły coverowe.

Czytaj więcej...

13 mar 2013

"Grusza" 2013

Czytaj więcej...

25 lut 2013

Sprawozdanie z posiedzenia KENiM 7 lutego 2013

Czytaj więcej...

15 lut 2013

Dzień Kobiet

Proponujemy Państwu spędzić ten dzień właśnie w Teatrze Śląskim. Przygotowaliśmy specjalny dwudniowy program. Święto Kobiet rozpoczynamy 7 marca koncertem Alexandra Maceradiego ze specjalnie przygotowanym na ten dzień repertuarem. Następnie zapraszamy 8 marca na gościnny spektakl Teatru im. A. Mickiewicza z Częstochowy "Hemar w chmurach. Kabaret" z jego dyrektorem i aktorem Piotrem Machalicą.

Czytaj więcej...

11 lut 2013

Rektor ws. możliwości zmian w Regulaminie premiowania

Czytaj więcej...

11 lut 2013

Dot.urlopu bibliotekarzy mianowanych - pismo do Rektora

11 Lut: Dodano odpowiedź Rektor

Czytaj więcej...

28 sty 2013

Zmiana art. 127 ust. 2, art. 138 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Czytaj więcej...

28 sty 2013

Komunikat ze spotkania z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Markiem Ratajczakiem

Czytaj więcej...

12 sty 2013

Struktura zatrudnienia i zarobki pracowników polskich uczelni medycznych

przygotowane przez KSN "S"

Czytaj więcej...

21 gru 2012

Stanowiska Prezydium Krajowej Sekcji Nauki

Czytaj więcej...

13 gru 2012

Rozporządzenie Ministra NiSW z dnia 5.10.2011 roku

Czytaj więcej...

07 gru 2012

Opóźnione wpływy wynagrodzeń na konta osobiste

7 Lis 2012 Dodano odpowiedź Rektora dot.opóźnionych wypłat

Czytaj więcej...

06 gru 2012

Interwencja

Czytaj więcej...

06 gru 2012

Notatka ze spotkania

Notatka ze spotkania przedstawicieli organizacji związkowych działających w uniwersytecie NSZZ „Solidarność” i ZNP Pracowników SUM i Szpitali Klinicznych z Rektorem Panem prof. dr. hab. n. med. Przemysławem Jałowieckim.

Czytaj więcej...

26 lis 2012

Kabaret Neonówka i goście

Czytaj więcej...

26 lis 2012

Teatr Zagłębia w Sosnowcu zaprasza...

Zapraszamy na spektakle

Czytaj więcej...

23 lis 2012

Wyrok sądu w sprawie urlopu mianowanych bibliotekarzy na Uniwersytecie Wrocławskim.

Czytaj więcej...

22 lis 2012

Projekt zmian w regulaminie ZFŚS w 2013

Czytaj więcej...

22 lis 2012

Propozycja zmiany regulaminu premiowania

Czytaj więcej...

21 lis 2012

Bardzo ważne - petycja!!!

http://no-cuts-on-research.eu/index.php?ile=home.htm

Czytaj więcej...

19 lis 2012

Zawieszona emerytura

emeryturazawieszenie.blogspot.com

15 lis 2012

Pytanie w sprawie premii w Bibliotece Głównej

15 Lis 2012: Dodano Odpowiedź Rektor

Czytaj więcej...

26 paź 2012

O powołanie Senackiej Komisji Statutowej

Czytaj więcej...

26 paź 2012

Do MNiSW - O wyjaśnienie wątpliwości dot. zapisów w Statucie Uczelni

Czytaj więcej...

24 paź 2012

Opinia o budżecie

Czytaj więcej...

04 paź 2012

ZAPROSZENIE DO TEATRU na hasło SOLIDARNOŚĆ

Szanowni Państwo
zapraszamy do teatru na spektakle:

04.10. GODZ. 19.00 Chłodne poranki - Jacek Rykała 10 zł
5.10 godz. 19.00 NIECH ŻYJE BAL - PIOSENKI AGNIESZKI OSIECKIEJ
6.10 godz. 18.00 NIECH ŻYJE BAL - PIOSENKI AGNIESZKI OSIECKIEJ

Czytaj więcej...

04 paź 2012

Budka Suflera - Dom Muzyki i Tańca

BUDKA SUFLERA i Goście

(Izabela Trojanowska, Felicjan Andrzejczak oraz Piotr Cugowski) – największe przeboje

19.10.2012 r., GODZ. 19.00
DOM MUZYKI I TAŃCA, ZABRZE

Czytaj więcej...

02 paź 2012

Warszawa 29 września - relacja

W sobotę, 29 września w Warszawie uczestniczyliśmy w ogólnopolskim Marszu w obronie Telewizji Trwam, pod hasłem "Obudź się Polsko".

Czytaj więcej...

28 wrz 2012

Plakat Inauguracyjny

Czytaj więcej...

28 wrz 2012

Związkowe stanowisko dot. zmian w Statucie Uczelni

Czytaj więcej...

20 wrz 2012

Spotkanie z nowym Rektorem SUM

5 września 2012 w Rektoracie SUM odbyło się spotkanie przedstawicieli działających w Uczelni związków zawodowych z nowym rektorem prof. dr. hab. Przemysławem Jałowieckim. Nasz Związek reprezentowali Danuta Gojna-Ucińska, Aleksandra Kochańska-Dziurowicz oraz Paweł Bojko.

Czytaj więcej...

14 wrz 2012

Marsz w obronie wolnych mediów

Czytaj więcej...

07 wrz 2012

Wzrosną płace na uczelniach

Płace na uczelniach wzrosną w przyszłym roku nawet o 9%. Rząd przyjął projekt budżetu, w którym na podwyżkę wynagrodzeń zapisano ponad 907 mln zł.

Czytaj więcej...

03 wrz 2012

Wystąpienie RPO do MNiSW w sprawie wygaśnięcia mianowania nauczyciela akad. z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego (art. 127 ust. 2 P.s.w.)

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie regulacji prawnej zawartej w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym, przewidującej wygaśnięcie stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej, ze względu na osiągnięcie określonego wieku.

Czytaj więcej...

03 wrz 2012

List ws. miesiaca krwiodawstwa

Czytaj więcej...

06 sie 2012

TWINPIGS

Informujemy, że bilety do Miasteczka TWINPIGS (Westernowego Parku Rozrywki w Żorach)
są w cenie 23 zł
W tej cenie mieszczą się wszystkie atrakcje Miasteczka!

Bezpłatnie korzystają dzieci do lat 4-ech oraz dzieci i osoby niepełnosprawne (za okazaniem odpowiednich dokumentów).

Bilety są ważne do 31.12.2012r.

Informacje i zapisy:

Danuta Jarosz tel. wew. 13 21, kom. 668 337 635

30 maj 2012

W sprawie podwyżek

30 Maj 2012 Dodano: Odpowiedź

Czytaj więcej...

29 maj 2012

Ważne!

W odpowiedzi na moje pismo z dnia 28.04.12 do Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej, na zadane pytanie o wykładnie prawną co do treści komunikatu UKW dotyczącej uczestnictwa w głosowaniach, otrzymałam 28.05.12 następujące wyjaśnienie

Patrz załącznik

Czytaj więcej...

24 kwi 2012

W sprawie porozumienia płacowego 2012

24 Kwi: Dodano odpowiedź Rektor

Czytaj więcej...

23 kwi 2012

Korespondencja w sprawie Wyborów SUM

23 Kwi: Dodano dwa pisma - prośby do Przewodniczącej Komisji Wyborczej SUM

Czytaj więcej...

19 kwi 2012

Wybory ŚUM

Podczas zebrania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SUM, które odbyło się 18 kwietnia 2012 r. przyjęto uchwałę nr 11/2012 o udzieleniu poparcia prof. dr. hab. Wojciechowi Pluskiewiczowi w wyborach na urząd Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (kadencja 2012-2016).

Danuta Gojna-Ucińska
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SUM

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SUM w dniu 18 kwietnia 2012 roku podjęła uchwałę nr 10/2012, sprzeciwiającą się zapisom ujętym w § 39 pkt.2/3 Statutu SUM, ograniczającym liczbę nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w składzie Rady Wydziału.

Danuta Gojna-Ucińska
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SUM

17 kwi 2012

BARDZO WAŻNE !!! Wybory

Czytaj więcej...

12 kwi 2012

Apel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” oraz Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o ratowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Czytaj więcej...

10 kwi 2012

Informacja

Informujemy P.T. Czytelników naszej strony internetowej, że w ostatnim czasie kolejna uczelnia, tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, przywróciła mianowanym bibliotekarzom zatrudnionym na stanowiskach starszego bibliotekarza i kustosza prawo do 36-dniowego urlopu wypoczynkowego ( http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-142012 ). Mamy nadzieję, że władze SUM decyzją w przedmiotowej sprawie dołączą do grona uczelni, które grupie bibliotekarzy przywracają należne im prawa.

Komisja Zakładowa

10 kwi 2012

Wymiar urlopu bibliotekarzy - odpowiedź

Czytaj więcej...

10 kwi 2012

O zmianach w Bibliotece Głównej...

10 Kwi 2012 Dodano odpowiedź Rektor

Czytaj więcej...

27 mar 2012

sprawa referendum

Czytaj więcej...

16 mar 2012

Statut ŚUM

Dnia 14.03.2012r odbyło się posiedzenie Senatu, na którym miał być zatwierdzony Statut SUM. Do zaproponowanych przez Pracodawcę zmian w Statucie, związki zawodowe po uzgodnieniu wspólnego stanowiska , na ręce Pani Rektor , złożyły w formie pisemnej swoje propozycje ( 11stron). Uwzględniając wszystkie obowiązujące akty prawne ( znowelizowana Ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa o z.z., dyrektywa 2002 Parlament Europejskiego, art.12 konstytucji RP) w tej sprawie, liczyliśmy na akceptację w aspekcie panującej demokracji. Jednak nieugięte stanowisko władz doprowadziło, że po raz kolejny mamy nienajlepszy statut z wszystkich uczelni publicznych w Polsce. Z zaproponowanych 45 poprawek uwzględniono tylko trzy.

Statut przedstawiony przez Pracodawcę został jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęty. Jeśli w przyszłości ktokolwiek ze społeczności akademickiej będzie zgłaszał zastrzeżenia co do zapisów w Statucie , to prosimy kierować je do Senatorów tej Uczelni a nie do związków. Po raz kolejny jesteśmy rozczarowani co do potraktowania związków na forum Senatu. Spodziewaliśmy się ,że tak jak w 2006r będziemy mogli przedstawić propozycje związkowe członkom Senatu, którzy są odpowiedzialni za prawo w Uczelni. Nie było nam dane.

14 mar 2012

Wybory ŚUM

Wybory nowych władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego już wkrótce. Taki czas sprzyja porozumieniom. Najpewniej, dlatego grupa parędziesięciu Profesorów zainicjowała debatę nad teraźniejszością i przyszłością Uniwersytetu. Sygnatariusze Deklaracji utworzyli witrynę sumwybory2012.pl. Ma to być forum wymiany opinii i myśli, miejsce prezentowania zamierzeń i planów. Debatę przedwyborczą czas zacząć.

12 mar 2012

ZFŚS dopłaty do wypoczynku w 2012

Czytaj więcej...

02 mar 2012

Korespondencja w sprawie aneksu do Regulaminu ZFŚS

Czytaj więcej...

02 mar 2012

Uwagi do znowelizowanego Statutu ŚUM

Kliknij na pismo aby powiększyć

Pismo przewodnie

Czytaj więcej...

14 lut 2012

Odpowiedź z Biura RPO

Czytaj więcej...

30 sty 2012

Dlaczego inni wypłacają już "13"

Czytaj więcej...

30 sty 2012

Związkowe propozycje zmian w Regulaminie ZFŚS

Czytaj więcej...

27 sty 2012

Bibliotekarze

Czytaj więcej...

10 sty 2012

Wakacje w Tunezji

Czytaj więcej...

09 sty 2012

Zatrudnienie adiunktów

Czytaj więcej...

09 sty 2012

W sprawie Regulaminu Premiowania

Czytaj więcej...

09 sty 2012

Europejski Komitet Zw.Zaw. Oświaty i Nauki o stanie rokowań zbiorowych układów pracy w Polsce

Czytaj więcej...