Uwaga wykładowcy

Uwaga wykładowcy Wykładowców odsyłamy do strony internetowej ZNP SUM. W zakładce "sprawy bieżące" jest odpowiedź Pani Rektor w której czytamy:

"na stanowisko starszego wykładowcy są zatrudniane osoby, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej zaopiniowany przez właściwego Dziekana".

Mamy jednoznaczne potwierdzenie informacji, którą przekazaliśmy w komentarzu z dnia 2010-11-10 w pkt.6 do ostatnich podwyżek.

W tej sprawie Związek NSZZ "Solidarność" skierował w 2008 roku pismo do Pani Rektor , ale nie dostał odpowiedzi.