O ponowne zatrudnienie pracowników zwalniających się na "1 dzień"