Emerytura i praca

Z uwagi na szeroki aspekt społeczny dot. pracujących emerytów, którym utrudnia się możliwość łączenia prawa do emerytury i uzyskiwania przychodów, sprawą zajmie się Trybunał Konstytucyjny.

Uzależnienie takiego prawa od woli pracodawcy, nie jest rozwiązaniem ani jasnym ani czytelnym, co więcej, powoduje nierówne traktowanie pracowników w tej kwestii.

Związki zawodowe ponownie wrócą do sprawy Emerytów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

Sosnowiec dnia 21 listopada 2011 roku